Etnische Ongelijkheid

Etnische ongelijkheid bij COVID-19

 

Etnische Ongelijkheid

Etnische ongelijkheid bij COVID-19

Project Samenvatting

Etnische ongelijkheid bij COVID-19

Cijfers uit vooral het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zien al snel na de start van de COVID-19 pandemie dat er in bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond meer coronabesmettingen zijn en dat de ziekte COVID-19 bovendien ernstiger verloopt. In Nederland heeft het een tijdje geduurd voordat dit soort gegevens beschikbaar kwamen. Dat komt omdat in veel onderzoek in Nederland deze groepen niet vertegenwoordigd zijn of omdat gegevens over migratieachtergrond niet (volledig) zijn opgenomen in registraties van testen en ziekten. Zo slaan ziekenhuizen in hun registraties niet automatisch informatie over het geboorteland op. En deze bevolkingsgroepen zijn vrijwel niet vertegenwoordigd in het onderzoek naar het naleven van coronamaatregelen dat de gedragsunit van het RIVM samen met GGD GHOR Nederland uitvoert. Mensen met een migratieachtergrond blijven daardoor onzichtbaar in rapportages over de gezondheidstoestand van de bevolking en de daaraan gerelateerde factoren.

Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond in de coronacrisis. Het onderzoek is gebaseerd op diverse onderzoeksbronnen:

  • HELIUS-studie: een lopend gezondheidsonderzoek onder een aantal grote bevolkingsgroepen in Amsterdam, met name groepen van Surinaamse, Marokkaanse, Turkse en Ghanese herkomst (heliusstudie.nl). Ten behoeve van dit onderzoek naar COVID-19 is een substudie uitgevoerd onder ongeveer 2500 respondenten (25-75 jaar), ter bepaling van corona-antistoffen. Ook is een online vragenlijst ingevuld door ongeveer 4000 respondenten, over coronamaatregelen.
  • Registraties: CBS doodsoorzakenstatistiek, en GGD Amsterdam infectieziekten surveillance.
  • Groepsinterviews, specifiek opgezet voor dit onderzoek onder een aantal specifieke bevolkingsgroepen, met name van Eritrese en Ghanese herkomst, en onder ongedocumenteerde arbeidsmigranten.

Doelen van het project:

Bepalen welk percentage van de Amsterdamse bevolking van Surinaamse, Marokkaanse, Turkse en Ghanese herkomst een corona-infectie heeft doorgemaakt, in verschillende periodes van de epidemie, en hoe dat verschilt van dat in de bevolking van Nederlandse herkomst.

Bepalen wat de ernst van het beloop van de ziekte COVID-19 is in genoemde bevolkingsgroepen met een migratie-achtergrond, in vergelijking met die in de bevolking van Nederlandse herkomst.

Onderzoeken of er verschillen bestaan tussen bevolkingsgroepen met een verschillende herkomst in de mate waarin anticorona-maatregelen worden opgevolgd, en wat de oorzaken van eventuele verschillen zijn.

Onderzoeken of de impact van de COVID-19 crisis verschilt tussen bevolkingsgroepen met een verschillende herkomst.

Het in kaart brengen van de implicaties van deze bevindingen voor preventieve maatregelen om de COVID-19 epidemie te beheersen, en voor de zorg aan COVID-19 patiënten.

Mogelijk gemaakt door:

Het onderzoek Covid-19 and ethnicity: epidemiology and control measures wordt verricht door het Amsterdam UMC, de GGD Amsterdam, en Pharos. De studie is gefinancierd door ZonMw.

Nieuwsberichten Etnische Ongelijkheid