POLAR

Psychosociale effecten van Corona
bij de ziekte van Alzheimer

 

POLAR

Psychosociale effecten van Corona
bij de ziekte van Alzheimer

Project Samenvatting POLAR

Psychosociale effecten van Corona bij de ziekte van Alzheimer

POLAR is een afkorting voor het programma dat voluit staat voor “Psychosocial effects of Corona in Alzheimer’s disease”. In dit programma onderzoeken we de psychosociale effecten van corona op de volgende groepen;

  • mensen met de ziekte van Alzheimer,
  • patiënten met andere vormen van dementie,
  • patienten met MCI (mild cognitive impairments),
  • patiënten met subjectieve geheugenklachten,
  • en de naaste omgeving van bovenstaande patiënten, zoals familie en mantelzorgers.

In de eerste maanden van de corona-uitbraak zagen we dat het coronavirus mensen met dementie en kwetsbare ouderen harder raakte dan anderen. Al zeker ouderen met een lage sociaaleconomische status en/of migratieachtergrond ondervonden flinke gevolgen van het virus. Daarom onderzoeken we voor POLAR wat de bedreiging van corona precies is op (kwetsbare) ouderen met dementie. Dit doen we aan de hand van zes taken;

Taken van het project:

We onderzoeken welke subgroepen het meest kwetsbaar zijn voor negatieve gevolgen van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen.

We zoeken uit of patiënten meer cognitieve achteruitgang vertonen door de coronamaatregelen.

We zoeken uit welke effecten de coronamaatregelen hebben op de geconsumeerde zorg.

We brengen in kaart wat de psychosociale gevolgen zijn van de coronamaatregelen op (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers. Hierbij hebben we ook specifieke aandacht voor (de omgeving van) ouderen met een lage sociaaleconomische achtergrond en/of een migratieachtergrond.

We zoeken in co-creatiesessies naar oplossingen die écht werken om de coronamaatregelen draaglijk te maken voor alle ouderen en hun omgeving. Deze oplossingen zijn bedoeld om de veerkracht van mensen met hun dementie, en die van hun naasten te versterken. Zo kunnen zij beter omgaan met het coronavirus en de maatregelen.

We implementeren deze oplossingen landelijk, en organiseren een lokale proeftuin. Zo werken we vanuit het hele project toe naar een veerkrachtige samenleving.

Gerealiseerd door:

Pharos, het Ben Sajet CentrumAlzheimer NederlandAlzheimercentrum AmsterdamAmsterdam UMC en de Universiteit van Amsterdam zetten zich in voor dit onderzoek. Bovenstaande taken hebben ieder een eigen hoofdverantwoordelijke organisatie. Pharos is betrokken bij taken vijf en zes. Hiervoor ontwikkelt Pharos producten, en realiseert een proefimplementatie van deze producten in Amsterdam Noord. Pharos doet dit samen met Alzheimer Nederland en het Ben Sajet centrum. Het programma wordt gefinancierd door ZonMw. Onze penvoerder is Wiesje van den Flier, ze is hoofd onderzoek bij Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC.

Nieuwsberichten POLAR