Nieuwe Policy Briefs Etnische Ongelijkheid bij COVID-19

Al heel snel na de start van de pandemie lieten cijfers uit vooral het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zien dat onder bepaalde migrantengroepen meer besmettingen met het coronavirus zijn en de ziekte COVID-19 bovendien ernstiger verloopt. In Nederland heeft het een tijd geduurd voordat dit soort gegevens beschikbaar kwamen. Dat komt omdat in veel onderzoek in Nederland deze groepen niet vertegenwoordigd zijn of omdat gegevens over migratieachtergrond niet (volledig) zijn opgenomen in registraties van testen en ziekten.

Binnen het kader van het onderzoeksproject Etnische Ongelijkheid bij COVID-19, uitgevoerd door het Amsterdam UMC, de GGD Amsterdam en Pharos, is er onder andere onderzoek gedaan naar de positie van ongedocumenteerde arbeidsmigranten in de Covid-19 crisis en hoe bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond in Nederland onevenredig zwaar worden getroffen door het coronavirus

Door de onderstaande knoppen te selecteren kunt u de meest recente policy briefs van deze onderzoeken downloaden. Deze zijn tevens te vinden op te resultatenpagina van het project.

De positie van ongedocumenteerde arbeidsmigranten in de Covid-19 crisis Bevolkingsgroepen met migratieachtergrond zwaarder getroffen door Covid-19

Leave a Reply