Skip to main content
 
 

Coronatijden in Nederland

Impact van COVID-19 op kwetsbare groepen en maatschappelijke dynamiek

 
 

Coronatijden in Nederland

Impact van COVID-19 op kwetsbare groepen en maatschappelijke dynamiek

Welkom op Coronatijden.nl

Coronatijden.nl is een sociaal wetenschappelijk kennisplatform voor COVID-19 onderzoek over zorg en ondersteuning onder sociaal kwetsbare groepen en gerelateerde maatschappelijke dynamiek in Nederland. Wij zien sociale kwetsbaarheid als een maatschappelijk-historische context waardoor sommige mensen worden bedreigd met sociale uitval of uitsluiting. Voor sommige groepen – zoals ouderen en chronisch zieken – overlapt sociale kwetsbaarheid bovendien met een verhoogd risico op infectie.

Welkom op Coronatijden.nl

Coronatijden.nl is een sociaal wetenschappelijk kennisplatform voor COVID-19 onderzoek over zorg en ondersteuning onder sociaal kwetsbare groepen en gerelateerde maatschappelijke dynamiek in Nederland. Wij zien sociale kwetsbaarheid als een maatschappelijk-historische context waardoor sommige mensen worden bedreigd met sociale uitval of uitsluiting. Voor sommigen – zoals ouderen en chronisch zieken – overlapt sociale kwetsbaarheid bovendien met een verhoogd risico op infectie.

Onderzoeksprojecten

Onderzoeksprojecten

Covid Uncovered

De coronatijd heeft een grote invloed gehad op ouderen, mensen met een lichtverstandelijke beperking (LVB) en thuis- en daklozen. Het Covid Uncovered project onderzoekt hoe het met hen gaat nu de pandemie voorbij is en of er sprake is van een blijvende impact.

Lees Meer

Dakloosheid en Corona

Dakloze mensen vormen mogelijk een hoog-risicogroep voor een COVID-19 infectie. Het onderzoeksproject Dakloosheid en Corona onderzoekt de impact van de COVID-19 pandemie op de levens, zorg, en hulpverlening voor dakloze mensen in Nederland.

Lees Meer

Etnische ongelijkheid bij COVID-19

​In veel landen blijken migrantengroepen relatief hard getroffen te worden door de COVID-19 crisis. Dit onderzoeksproject naar etnische ongelijkheid bij COVID-19 onderzoekt of dit in Nederland ook het geval is, en zo ja, hoe dit komt.

Lees Meer

Huisartsenzorg in Achterstandswijken

Drempels voor huisartsenbezoek en meer zorg op afstand door COVID-19 hebben mogelijk grote gevolgen voor kwetsbare groepen. In het GP-COVERAGE project onderzoeken we de impact van de COVID-19 crisis op de huisartsenzorg in Rotterdamse achterstandswijken.

Lees Meer

Jongeren met Autisme Stoornis Syndroom

De Corona pandemie raakt ons allemaal, maar het raakt jeugdigen met autisme en hun gezinnen wellicht net iets meer. Het COVID-19 en ASS onderzoek zal uitwijzen wat de gevolgen van de pandemie voor deze jeugdigen en hun ouders precies zijn, ook op langere termijn.

Lees Meer

Kwetsbaar in Amsterdam

Onderzoek naar de organisatie en effecten van de ondersteuning van kwetsbare groepen tijdens en na de corona-crisis met als doel om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis voor verschillende kwetsbare groepen in de regio Amsterdam.

Lees Meer

Kwetsbaar in Utrecht

​In GECK OP U doen we onderzoek naar wat mensen kwetsbaar maakt voor gezondheidseffecten van de pandemie en de maatregelen, welke gezondheidseffecten worden gezien bij kwetsbare groepen, en welke initiatieven helpen om deze groepen te ondersteunen.

Lees Meer

Maatschappelijke Dynamiek

Het onderzoeksproject “de maatschappelijke dynamiek van de COVID-19 pandemie” onderzoekt de sociologische consequenties van de Corona-pandemie voor werk en inkomen, onderwijs, sociaal-psychologisch welbevinden, en onderlinge solidariteit en vertrouwen.

Lees Meer

Psychosociale Effecten Alzheimer

Het POLAR (Psychosociale effecten van Corona bij de ziekte van Alzheimer) onderzoeksproject kijkt naar de effecten van de pandemie op gedrag en stemming, functioneren, en belasting van mensen met Alzheimer en hun naasten, alsook zorgconsumptie.

Lees Meer

Serious Game

In Nederland zijn naar schatting ruim 1,17 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wij ontwikkelen een Serious Game die aangepast is op de leefwereld van mensen met een licht verstandelijke beperking en onderzoeken of dit een succesvolle interventie kan zijn om de verspreiding van infectieziekten te voorkomen.

Lees Meer

Sociale Isolatie

Om verspreiding van het coronavirus te verminderen is het belangrijk om fysieke afstand te houden en zoveel mogelijk thuis te blijven. Maar we weten nog weinig over de gevolgen van die maatregelen op kwetsbare groepen. Dit onderzoeksproject richt zich op mensen uit deze kwetsbare groepen evenals hun begeleiders en mantelzorgers.

Lees Meer

Zorgzaam uit de Crisis

In dit project onderzoeken we de morele logica achter het coronacrisisbeleid en kijken we naar de gevolgen van die beleidskeuzes voor groepen in kwetsbare posities. Welke ethische afwegingen zijn er gemaakt bij het vaststellen van de crisismaatregelen? En wat kunnen we leren van de coronacrisis voor een zorgzamer beleid in de toekomst?

Lees Meer

Laatste Nieuws