Coronatijden gaat uitbreiden:

Coronatijden.nl is een sociaal wetenschappelijk kennisplatform voor COVID-19 onderzoek naar dynamiek, zorg en ondersteuning onder sociaal kwetsbare groepen in Nederland. We zien sociale kwetsbaarheid als een maatschappelijk-historische context waardoor sommige mensen worden bedreigd met sociale uitval of uitsluiting. Voor sommige mensen – zoals ouderen en chronisch zieken – overlapt sociale kwetsbaarheid bovendien met een verhoogd risico op infectie.

Het coronatijden.nl platform gaat binnenkort uitbreiden met informatie en bevindingen van een drietal nieuw gefinancierde projecten rondom het thema sociale kwetsbaarheid en hulpverlening:

De maatschappelijke dynamiek van de COVID-19 pandemie (Sociologie UvA/EUR) onderzoekt de sociologische consequenties van de COVID-19 pandemie voor werk en inkomen, onderwijs, sociaal-psychologisch welbevinden, en onderlinge solidariteit en vertrouwen.

POLAR: Psychosociale effecten van Corona bij de ziekte van Alzheimer (Alzheimercentrum Amsterdam/Amsterdam UMC) kijkt naar de effecten van de pandemie op gedrag en stemming, functioneren, en belasting van mensen met Alzheimer en hun naasten, alsook zorgconsumptie.

Kwetsbaar in Amsterdam: De organisatie en effecten van de ondersteuning van kwetsbare groepen tijdens en na de corona-crisis  (School of Business and Economics VU/GGD Amsterdam/Leger de Heils Amsterdam/HVO/Querido/De Regenboog) heeft als doel om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis voor verschillende kwetsbare groepen in de regio Amsterdam.