Rapport over de ervaringen van mantelzorgers met een migratieachtergrond online

Mantelzorg verlenen aan een naaste met dementie heeft betekenis voor beide partijen. Mantelzorgers kunnen veel voldoening ervaren. Tegelijkertijd is juist bij dementie de belasting van mantelzorgers erg groot. Om allerlei redenen is die belasting in sommige culturele minderheden nog groter. Dit project rapport door Pharos onderzoekers Carolien Smits, Roshnie Kolste en Teuni Wolters beschrijft de ervaringen van mantelzorgers met een migratieachtergrond die zorgen voor een naaste met dementie gedurende de COVID-19 maatregelen in het voorjaar van 2020. Vindt het rapport hier: De corona-ervaringen van mantelzorgers met een migratieachtergrond die zorgen voor naasten met dementie.

Nieuwsbericht: Oud en eenzaam tijdens COVID-19

Op 9 oktober heeft het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een nieuwsbericht gemaakt over onze eerder gepubliceerde project resultaten (JAMDA, Van der Roest et al.) van het project onderzoek in verzorgings- en verpleeghuizen tijdens de eerste lockdown. De resultaten laten zien dat het strikte bezoekverbod leidde tot eenzaamheid en een slechter gemoed onder bewoners. De bijdrage is te vinden op: https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/oud-en-eenzaam-tijdens-covid-19.

Sociale Vraagstukken: Vorige lockdown was te rigoureus, voor sommigen.

Danny de Vries, Jeannette Pols, Julia van Weert en Amade M’charek hebben een aantal grote lijnen van de onderzoeksbevindingen gepubliceerd in het tijdschrift Sociale Vraagstukken.

In dit tijdschrift publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen over maatschappelijke kwesties. We beargumenteren dat het overheidsbeleid in de vorige lockdown te eenzijdig gericht was op het voorkómen van besmetting en chaos op de IC’s. Aandacht voor kwetsbare sociale netwerken en de kwaliteit van leven ontbrak, met onnodige angst tot gevolg. Met een mogelijk nieuwe lockdown op komst, moet dat anders nu. Zie: https://www.socialevraagstukken.nl/vorige-lockdown-was-te-rigoureus-voor-sommigen/

Powerpoint COVID-19 stress, anxiety and resilience in migrant carers

De ervaringen van mantelzorgers met een migratieachtergrond krijgen een podium op het 30e online congres van Alzheimer Europe. Carolien Smits, Roshnie Kolste en Teuni Wolters presenteren daar de ervaringen van deze mantelzorgers met de Coronamaatregelen tijdens de eerste COVID-19 golf.

Hierbij de powerpoint: