Sociale Isolatie

De impact van COVID-19 op sociaal
kwetsbare groepen in Nederland

 

Sociale Isolatie

De impact van COVID-19 op sociaal
kwetsbare groepen in Nederland

Project Samenvatting

Sociale Isolatie

Om verspreiding van het coronavirus, ofwel COVID-19, te verminderen is het belangrijk om fysieke afstand te houden en zoveel mogelijk thuis te blijven (thuisisolatie). Maar we weten nog weinig over de gevolgen van die maatregelen op kwetsbare groepen.

Ouderen hebben al minder sociale contacten, maar worden nu ook gevraagd die op afstand te houden. In verpleeghuizen mag geen bezoek meer komen. Mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problemen krijgen minder zorg aan huis, wat doet dat met ze? Daklozen zitten in een precaire situatie, net als gezinnen met jonge kinderen waar de thuissituatie niet veilig is. Wat voor problemen ervaren deze mensen? Vinden ze oplossingen hiervoor in de loop van de tijd? Hoe kan beleid ondersteunen bij het verlichten van die problemen?

In deze studie spreken we mensen uit deze kwetsbare groepen en hun begeleiders en mantelzorgers over hun ervaringen met thuisisolatie. Ook ondervragen we schriftelijk bijna 2000 ouderen in de thuissituatie en daarnaast bewoners met lichamelijke problemen, zorgverleners en familieleden van bewoners in verpleeghuizen verspreid over Nederland. Met de verhalen en cijfers analyseren we de betekenis van sociale isolatie voor kwetsbare groepen en ontwikkelen we suggesties voor beleid in coronatijden.

Samenvatting Resultaten en Aanbevelingen
Effecten van Sociale Afstand

Download

Samenvatting van het Project

Download

Volledig Rapport Kwetsbare Groepen

Download

Deelprojecten

Ga naar de deelprojecten pagina van het onderzoeksproject Sociale Isolatie

Resultaten

Ga naar de resultatenpagina van het onderzoeksproject Sociale Isolatie

Voor Deelnemers

Ga naar de pagina voor deelnemers van het onderzoeksproject Sociale Isolatie

Student Onderzoek

Ga naar de student onderzoek pagina van het onderzoeksproject Sociale Isolatie

Met dank aan:

Het project de sociale impact van fysieke afstand op kwetsbare groepen is gefinancierd door ZonMw. Het project wordt gecoördineerd door Dr. Danny de Vries en Prof. Jeannette Pols, afdeling Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. De andere projectpartners zijn het Trimbos Instituut (programma’s Zorg & Participatie en Ouderen), Vrije Universiteit Amsterdam (Afdeling sociologie), Hogeschool van Amsterdam (Lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning), Ben Sajet Centrum, Pharos en MEE Nederland. We danken verder alle participanten die meegewerkt hebben aan de studie.

Nieuwsberichten Sociale Isolatie

Nieuwsberichten

Sociale Isolatie