GECK OP U

Kwetsbaar in Utrecht

 

GECK OP U

Kwetsbaar in Utrecht

Projectsamenvatting GECK OP U

GezondheidsEffecten van de COVID-19-pandemie en bijbehorende maatregelen voor Kwetsbare groepen en Oplossingsstrategieën in de Provincie Utrecht

De coronapandemie en de genomen maatregelen hebben grote gevolgen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Deze gezondheidseffecten zijn niet gelijk verdeeld; niet alle bevolkingsgroepen zijn even kwetsbaar. De gezondheidseffecten zijn bovendien niet altijd goed zichtbaar; juist kwetsbare groepen zijn minder goed in beeld doordat zij bijvoorbeeld minder vaak meedoen aan de bestaande vragenlijstonderzoeken. Hierdoor bestaat het risico dat de coronacrisis de al bestaande gezondheidsverschillen vergroot.

Op lokaal niveau zijn er verschillende initiatieven om problemen tijdig te signaleren en om kwetsbare groepen te ondersteunen, en daarmee de negatieve impact van corona te verzachten. Meer inzicht in hoe deze initiatieven bijdragen aan ondersteuning van kwetsbare groepen, en of deze initiatieven passend zijn, is wenselijk.

In het project GECK OP U (GezondheidsEffecten van de COVID-19-pandemie en bijbehorende maatregelen voor Kwetsbare groepen en Oplossingsstrategieën in de Provincie Utrecht) doen we onderzoek naar wat mensen kwetsbaar maakt voor gezondheidseffecten van de pandemie en de maatregelen, welke gezondheidseffecten worden gezien bij kwetsbare groepen, en welke initiatieven werken om deze groepen te ondersteunen. We richten ons hierbij op de regio Utrecht, specifiek op de wijken Binnenstad en Overvecht in de stad Utrecht en op Vollenhove in Zeist.

Doelen van het project:

Inzicht krijgen in wat kwetsbaarheid is en welke groepen kwetsbaar zijn in coronatijd.

In kaart brengen wat de aard en omvang is van gezondheidseffecten bij kwetsbare groepen.

Op zoek gaan naar goede voorbeelden om vroeg te herkennen wanneer kwetsbaarheid en gezondheidseffecten ontstaan en manieren om te dit te voorkomen.

Zorgen dat de kennis die wij opdoen ook op andere plekken gebruikt kan worden, bijvoorbeeld in andere steden, in andere landen en in (zorg)opleidingen.

Mogelijk gemaakt door:

Het project Kwetsbaar in Utrecht wordt uitgevoerd door het UMC Utrecht, het Trimbos-instituut, gemeente Utrecht, gemeente Zeist, GGD regio Utrecht, Nivel, Pharos, Meetellen in Utrecht en Stichting Al Amal. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Nieuwsberichten Kwetsbaar in Utrecht