Op 15 januari 2021 organiseren wij samen met het UvA Amsterdam Centre for Health Communication een gratis online symposium “Communicatie met sociaal kwetsbare mensen tijdens COVID-19″ rondom de onderzoeksprojecten op deze site, alsook praktijkervaringen en sprekers uit de praktijk.

Sociale kwetsbaarheid is een maatschappelijk-historische context waardoor sommige mensen worden bedreigd met sociale uitval of uitsluiting. Veel mensen moesten schipperen tussen het voorkomen van besmetting en het inboeten aan hun kwaliteit van leven, of van het realiseren van belangrijke waarden en doelen zoals zorg voor oude ouders of kinderen, het genereren van inkomen en van zingeving. Kleine netwerken zorgden ervoor dat mensen aan autonomie inboetten, omdat ze geen beroep op anderen konden doen om dingen voor elkaar te krijgen.

Communicatie was daarom van essentieel belang om wat er nog aan interactie was in stand te houden. Wat is de rol geweest van digitaal contact en zorg? En wat was de impact van de “intelligente” lockdown en versoepeling op de begrijpelijkheid van regels en infectie risico’s? Hoe kunnen we problemen herkennen? Wat voor geleerde lessen zijn er om op een begrijpelijke manier kunnen communiceren?

De video presentaties van het symposium staan inmiddels online: 

Symposium Video Presentaties

Leave a Reply