Skip to main content
 

Serious Game

Voorkomen van verspreiding van infectieziekten

 

Serious Game

Voorkomen van verspreiding van infectieziekten

Project Samenvatting

Serious Game: Voorkomen van verspreiding van infectieziekten

Project Samenvatting Serious Game

Voorkomen van verspreiding van infectieziekten

Om de uitbraak van infectieziektes (zoals COVID-19) te beperken, is het belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de acties die zij zelf kunnen ondernemen, zoals hygiëne-maatregelen, afstand houden en/of het dragen van mond-neusmaskers. Communicatie over deze acties en geldende maatregelen evenals interventies om burgers daarbij te ondersteunen bereiken echter niet iedereen. Serious Games kunnen een oplossing bieden.

Serious games betekent ‘spelen met een serieus (leer-)doel’. Serious Games worden vaak ingezet als er behoefte is aan educatie, training of informatie over een bepaald onderwerp; ook in het kader van gezondheidsbevordering worden zij als veelbelovend gezien. Door middel van het spel kan een directe, positieve link met de leefwereld van moeilijk bereikbare of niet geïnteresseerde  doelgroepen worden gelegd. Serious gaming is al vaker succesvol gebleken voor gezondheidsbevordering bij doelgroepen met een kwetsbare gezondheid maar tot nu toe bestaat er geen Serious Game voor preventief gezondheidsgedrag voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). De doelgroep waarop wij ons met dit project richten.

Ons plan van aanpak:

Wij ontwikkelen een Serious Game als interventie om de verspreiding van infectieziekten te voorkomen, die aangepast is op de leefwereld van mensen met licht verstandelijke beperking (LVB).

Wij ontwikkelen de Serious Game samen met de mensen die hem gaan gebruiken. O.a. mensen die moeite hebben met het begrijpen van moeilijke woorden en zinnen, die in leefgroepen binnen zorginstellingen wonen, leerling zijn in het praktijkonderwijs, en professionals die mensen uit de doelgroep dagelijks begeleiden.

Wij maken gebruik van de bekende Serious Game “Mediajungle”. Dit spel is enkele jaren geleden in co-creatie ontwikkeld en wordt inmiddels op meer dan duizend locaties in Nederland gespeeld.

Waarom mensen met een LVB?

In Nederland zijn naar schatting ruim 1,17 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen met een LVB hebben een IQ tussen de 50 en 70, wat overeenkomt met de ontwikkelingsfase van 6-12 jarigen. Daarnaast hebben zij aanzienlijke beperkingen in hun cognitieve ontwikkeling en adaptieve vaardigheden, zoals conceptuele (lezen, schrijven, rekenen), sociale (communiceren en sociale omgang), en praktische (bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, gebruik maken van het OV etc.) vaardigheden.

Naast het gegeven dat er nog geen Serious Game voor preventief gezondheidsgedrag voor mensen met een licht verstandelijke beperking bestaat, richten wij ons op mensen met LVB omdat het voor hen uitdagend is om zich aan maatregelen te houden, die helpen om het oplopen en verspreiden van infectieziektes (zoals COVID-19) te voorkomen.

Mensen met LVB vinden het bijvoorbeeld moeilijk om te begrijpen wat hen mankeert of kan overkomen in de toekomst, hoe ze medicatie moeten gebruiken, of hoe ze adviezen moeten opvolgen. Het begrijpen en navolgen van de gezondheidsmaatregelen tijdens de COVID-19 pandemie was daarom ook bijzonder lastig voor hen. Door hun beperking, hebben ze moeite met het begrijpen van abstracte begrippen, het onthouden en toepassen van geleerde informatie en instructies, het verband zien tussen oorzaak en gevolg en het reflecteren op eigen gedrag en vaardigheden.

Een groot deel van de mensen met een LVB woont in een woongroep, waarbij een hoge mate van begeleiding en zorg aanwezig is. Een ander deel van mensen met LVB woont zelfstandig of in het ouderlijk huis. Het spelen van een Serious Game sluit aan bij de leefwereld van jonge mensen met een LVB en kan zo wel in het onderwijs als woongroepen worden gespeeld.

Mogelijk gemaakt door:

Het Serious Game onderzoek bestaat uit een groep onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut, de academische werkplaats “Sterker op eigen benen” van het Radboud UMC, de Universiteit Maastricht, de Universiteit van Amsterdam, de Open Universiteit, GGD Midden-Gelderland, GGD Zuid-Limburg en Zuyd Hogeschool. De game wordt gebouwd door Mediajungle en de studie is gefinancierd door ZonMw.

Nieuwsberichten Serious Game

Nieuwsberichten Serious Game