Nieuw onderzoek: Serious Game

Coronatijden.nl heeft zich verder uitgebreid met het onderzoeksproject Serious Game.

Binnen dit project wordt gekeken naar de mogelijke impact van een Serious Game op het voorkomen van de uitbraak van infectieziektes zoals Covid-19. Om zulke uitbraken te voorkomen is het van belang dat mensen zich bewust zijn van de acties die zij zelf kunnen ondernemen, zoals hygiëne-maatregelen, afstand houden en/of het dragen van mond-neusmaskers. Communicatie over deze acties en geldende maatregelen evenals interventies om burgers daarbij te ondersteunen bereiken echter niet iedereen.

Serious games betekent ‘spelen met een serieus (leer-)doel’. Serious Games worden vaak ingezet als er behoefte is aan educatie, training of informatie over een bepaald onderwerp; ook in het kader van gezondheidsbevordering worden zij als veelbelovend gezien. Door middel van het spel kan een directe, positieve link met de leefwereld van moeilijk bereikbare of niet geïnteresseerde  doelgroepen worden gelegd. Serious gaming is al vaker succesvol gebleken voor gezondheidsbevordering bij doelgroepen met een kwetsbare gezondheid maar tot nu toe bestaat er geen Serious Game voor preventief gezondheidsgedrag voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).  De doelgroep waarop zij zich richten met dit project.

Het onderzoek bestaat uit een groep onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut, de academische werkplaats “Sterker op eigen benen” van het Radboud UMC, de Universiteit Maastricht, de Universiteit van Amsterdam en de GGD Midden-Gelderland en de GGD Zuyd. De studie is gefinancierd door ZonMw.

Bezoek de projectpagina voor meer informatie:

Serious Game

Leave a Reply