Sociale Isolatie

De impact van COVID-19 op sociaal
kwetsbare groepen in Nederland

 

Sociale Isolatie

De impact van COVID-19 op sociaal
kwetsbare groepen in Nederland

Project Resultaten

Sociale Isolatie

Scientific and Professional Publications

Jeannette Pols. Corona, zorg, kunst en het belang van het sociale. In: Ethiek in Tijden van Corona. Den Haag, NL: Centrum voor Ethiek en Gezondheid: p. 112 – 118. 16 december 2020.

Nella Geurts, Ayse Guveli, Carolien Smits en Niels Spierings. Begraving zonder berusting? Sociologie Magazine: p. 12 – 13. Opvragen PDF via Carolien Smits: C.Smits@pharos.nl. December 2020.

Danny de Vries, Jeannette Pols, Julia van Weert en Amade M’charek. Vorige lockdown was te rigoureus, voor sommigenSociale Vraagstukken. 13 oktober 2020.

Henriëtte G. Van der Roest, Marleen Prins, Claudia van der Velden, Elske Stolte, Theo G. van Tilburg, Danny H. de Vries. The Impact of COVID-19 Measures on Well-Being of Older Long-Term Care Facility Residents in the NetherlandsJAMDA. September 10, 2020.

Danny de Vries, Jeannette Pols, Amade M’charek. Social impact of physical distancing on vulnerable populations in the NetherlandsAssociation of Social Anthropologist of the UK & Commonwealth 2020 Conference. Short field reports on ‘what’s happening’ though the pandemic. August 27, 2020.

Natashe Lemos Dekker, Merel van Schravendijk, Annelies Christiani, Carolien Smits, Saskia van Geel, Rose DoolanKwetsbare ouderen kunnen niet deelnemen aan coronaversoepelingen. Sociale Vraagstukken. 18 augustus 2020.

Van Tilburg T.G., Steinmetz S., Stolte E., Van der Roest H., De Vries D.H. Loneliness and mental health during the COVID-19 pandemic: A study among Dutch older adults. The Journals of Gerontology: Series B, gbaa111. August 5, 2020.

Natashe Lemos Dekker, Laura Vermeulen and Jeannette Pols. In and outside the nursing home: On the (im)possibilities of meaningful contact while being held apartSomatosphere. Series “The Age of COVID-19” July 20, 2020.

Michel Planije en Christien Muusse. Paradox: corona heeft ook positieve kanten voor daklozenSozio: Vakblad voor sociale professionals en het sociale domein. 17 juni 2020.

Project Reports

Rose Doolan, Natashe Lemos Dekker, Annelies Christiani, Merel van Schravendijk, Saskia van Geel, Leila Morris, Carolien Smits, Teuni Wolters en Roshnie Kolste. Effecten van sociale afstand op zelfstandig wonende kwetsbare ouderen. Ben Sajet Centrum, Amsterdam. December 2020.

Stephanie Steinmetz, Elske Stolte, Henriëtte van der Roest, Danny de Vries, Theo van Tilburg. Het leven van ouderen in juni 2020, direct na de ‘lockdown’ van maart-mei. Policy Brief. VU Universiteit/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam. 30 november 2020.

Stephanie Steinmetz, Elske Stolte, Henriëtte van der Roest, Danny de Vries, Theo van Tilburg. Life of Dutch older adults in June 2020, shortly after the COVID-19 lockdown from March to May. Policy Brief. VU University/University of Amsterdam, Amsterdam. November 30, 2020.

Henriëtte van der Roest, Marleen Prins, Stephanie Steinmetz, Elske Stolte, Theo van Tilburg, Claudia van der Velden en Danny de Vries. De impact van de versoepeling van het bezoekverbod op bewoners van verpleeghuizen en woonzorgcentra Een vergelijking tussen mei en juni/juli 2020. Factsheet. Trimbos Instituut, Utrecht. 25 november 2020.

Carolien Smits, Roshnie Kolste en Teuni Wolters. De corona-ervaringen van mantelzorgers met een migratie-achtergrond die zorgen voor naasten met dementie. Pharos, Utrecht. Oktober 2020.

Danny de Vries & Jeannette Pols (Eds). Effecten van sociale afstand op kwetsbare groepen in NederlandUniversiteit van Amsterdam. Juli 2020.

Elske Stolte, Stephanie Steinmetz, Henriëtte van der Roest, Danny de Vries en Theo van Tilburg. De sociale situatie van zelfstandig wonende ouderen in mei 2020, tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis. Policy Brief. Universiteit van Amsterdam. 30 juni 2020.

Henriëtte van der Roest, Marleen Prins, Claudia van der Velden, Stephanie Steinmetz, Elske Stolte, Theo van Tilburg en Danny de Vries. De impact van sociale isolatie onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen ten tijde van het nieuwe coronavirus. Policy Brief. Trimbos Instituut, Utrecht. 25 juni 2020.

Natashe Lemos Dekker, Rose Doolan, Annelies Christiani, Merel van Schravendijk, Saskia van Geel, Leila Morris, Carolien Smits, Teuni Wolters en Roshnie Kolste. De impact van de coronamaatregelen op kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Ben Sajet Centrum, Amsterdam. Juli 2020.

Ankie Lempens, Aafje Knispel, Aniek de Lange, Marianne van Bakel, Lex Hulsbosch, Hans Kroon. ‘Voor mij is contact zuurstof. Het voelt nu wat zuurstofarm’: Impact van sociale isolatie op mensen met ernstige psychische aandoeningen. Trimbos Instituut, Utrecht. Eindrapportage april-juni 2020.

Christien Muusse, Michel Planije, Hans Kroon. Dakloos in coronatijden: Eindrapportage. Trimbos Instituut, Utrecht. Juni 2020.

Sanne Boersma en Amade M’charek. Huiselijk geweld tijdens Covid-19: Eindrapportage. Universiteit van Amsterdam en Ben Sajet Centrum, Amsterdam. 3 juli 2020.

Danny de Vries, Jeannette Pols, Amade M’charek. Tussentijdse resultaten – Impact van thuisisolatie op kwetsbare groepen in Nederland: Balanceren tussen risico’s en kwaliteit van levenUniversiteit van Amsterdam. 25 mei 2020.

Danny de Vries, Jeannette Pols, Amade M’charek. Preliminary results – Impact of home isolation on vulnerable groups in the Netherlands: Balancing infection risk and quality of life.Universiteit van Amsterdam. May 25, 2020.

Henriëtte van der Roest, Marleen Prins, Claudia van der Velden, Stephanie Steinmetz, Elske Stolte, Theo van Tilburg en Danny de Vries. Tussentijdse resultaten: Ouderen in Nederland / Preliminary results: Older people in the Netherlands (Dutch & English). Mei 2020.

Natashe Lemos Dekker, Rose Doolan, Annelies Christiani, Merel van Schravendijk, Saskia van Geel, Leila Morris, Carolien Smits, Teuni Wolters en Roshnie Kolste. Tussentijdse resultaten: kwetsbare ouderen en mantelzorgers / Preliminary Results: Vulnerable older people and caregivers (Dutch & English). Mei 2020.

Ankie Lempens, Aafje Knispel, Aniek de Lange, Marianne van Bakel, Lex Hulsbosch, Hans Kroon, mmv. Anneke van Wamel. Impact van social distancing op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Tussenrapportage over de periode 24 april – 12 mei 2020. Trimbos Instituut, Utrecht. Mei 2020.

Merel van Schravendijk, Pauline Willems, Charlotte Albers, Annelies Christiani & Rick Kwekkeboom. Tussentijdse Resultaten. Tussentijdse resultaten: Mensen met licht verstandelijke beperkingen. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam. Mei 2020.

Leonie Dronkert. Tussentijdse resultaten: Cliënt ondersteuners van mensen met licht verstandelijke beperkingen (second part). MEE NL, Utrecht. Mei 2020.

Christien Muusse, Michel Planije, Hans Kroon. Dakloos in coronatijden: Tussenrapportage over de periode 24 april – 12 mei 2020. Trimbos Instituut, Utrecht. Mei 2020.

Christian Bröer, Carolien Bouw, Noa Vlaar, Femke Borst, Rein de Sauvage Nolting, Gerlieke Veltkamp. Tussentijdse resultaten: Jonge families. Universiteit van Amsterdam, Afdeling Sociologie. Mei 2020.

Sanne Boersma en Amade M’Charek. Tussentijdse resultaten: Huiselijk geweld in coronatijden. Universiteit van Amsterdam, afdeling Antropologie en Ben Sajet Centrum, Amsterdam. Mei 2020.

Public Presentations and Webinars

Henriëtte van der Roest, Debby Gerritsen en Ronald Geelen. Webinar Probleemgedrag: angst en apathie in tijden van Corona [3:45]. Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). 19 november 2020.

Claudia van der Velden, Marleen Prins en Henriëtte van der Roest. Webinar Sociale isolatie in het verpleeghuis [16:20]. Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie (NKOP). 25 oktober 2020.

Carolien Smits, Roshnie Kolste en Teuni Wolters. COVID-19 Stress, anxiety and resilience in migrant carerPresentation at the 30th Alzheimer Europe Conference. 21 oktober 2020.

Danny de Vries. The Covid-19 Pandemic: Why does it matter? What does it change? What should we learn from it? Presentation at the University of Amsterdam Graduate School Kick-off Event 2020-2021. @ 32min. 28 augustus 2020.

Danny de Vries. Disease prevention versus quality of life for socially vulnerable groups: results from research in the NetherlandsSonar-Global Webinar 1: Vulnerability in times of COVID-19. @32.30min. 29 mei 2020.

In the Media

Enith Vlooswijk. Zeven expert kraken de coronacommunicatie van het kabinet – en zeggen hoe het beter kan. De Volkskrant. Interviews coronacommunicatie. 9 oktober 2020.

BNN Radio programma SHAY! Shay Kreuger. Onderzoeksresultaten kort benoemd door Danny de Vries @ 17:12 min. 8 oktober 2020.

Danny de Vries, Jeannette Pols, Julia van Weert (2020) Bij afschermen kwetsbare groepen hoort ook extra aandacht gevenOpinie, Het Parool. 30 augustus 2020.

Marlies Hanifer. Blogreeks: In het oog van de storm: De grenzen van digitale zorg, interview met Jeannette Pols. Weblogbericht Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. 4 juni 2020.

Other

Rose Doolan, Annelies Christiani, Saskia van Geel, Merel van Schravendijk, Carolien Smits en Natashe Lemos Dekker. Impact coronamaatregelen op kwetsbare ouderen & mantelzorgers. Infographic. Ben Sajet Centrum, Amsterdam. 17 september 2020.

Deelprojecten

Ga naar de deelprojecten pagina van het onderzoeksproject Sociale Isolatie

Samenvatting

Ga naar de samenvatting pagina van het onderzoeksproject Sociale Isolatie