Skip to main content
 

Externe Links

 

Externe Links

Externe Links

Externe Links

Arbeidsmigranten en Covid-19

Een onderzoek van het Radboudumc naar de positie en kwetsbaarheid van arbeidsmigranten binnen de (Nederlandse) arbeidsmarkt tijdens de COVID-19 pandemie.

Lees Meer

Corona Papers

Deze website biedt beschrijvingen, analyses, en duidingen van de eerste gevolgen van de coronabestrijding voor de politiek, het bestuur, en het beleid in het binnenland bestuur.

Lees Meer

Impact Corona

Dit grootschalig survey onderzoek richt zich op de sociaaleconomische, mentale en sociale gevolgen van de pandemie met in het bijzonder aandacht voor kwetsbare groepen in steden.

Lees Meer

Sterker op Eigen Benen

Een netwerk van wetenschappers en zorgorganisaties dat zich richt op het bereiken van gezondheidsgelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking.

Lees Meer

Van Preventie Naar Veerkracht

Een Covid-19 actie-onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam naar de koppeling van veerkrachtwaarden aan preventieve 1,5 meter-interventies in de openbare ruimte.

Lees Meer

Mensgerichte Ouderenzorg

Een onderzoek naar de impact van COVID-19 op de bewoners van pleeghuizen en hun naasten en vrijwilligers + “de Praatplaat”; een middel om samen in gesprek te gaan over het leven met corona.

Lees Meer

Zorgen en Zwaaien

Een onderzoek naar de impact van de COVID-19 maatregelen op de kwaliteit van leven van naasten van mensen met een verstandelijke beperking en op de zorg en ondersteuning die zij kunnen bieden.

Lees Meer

Zorgethiek

De Universiteit voor Humanistiek ontwikkelt een zorgethisch beleidskader om toekomstige (gezondheids)crises op een meer zorgzame en inclusieve manier op te vangen.

Lees Meer

Laatste Nieuws