Dakloosheid en
Corona

 

Dakloosheid en
Corona

Project Samenvatting

Dakloosheid en Corona

Dakloze mensen vormen mogelijk een hoog-risicogroep voor een COVID-19 infectie. Dit komt door een grotere blootstelling en grotere infectiegevoeligheid als gevolg van hun leefomstandigheden, slechtere gezondheid, hoge mate van psychische stress, verminderde weerstand en hoger risico op complicaties door comorbiditeit zoals COPD en hart- en vaatziekten.

Individuele factoren zoals beperkte gezondheidsvaardigheden en cognitieve vermogens, psychische en verslavingsproblemen en systemische factoren (meerpersoonsslaapkamers in de opvang, verblijf op straat, gedeeld sanitair) maken zelfzorg en naleving van gedragsmaatregelen, om een COVID-19 infectie te voorkomen, lastiger. Tijdens de COVID-19 pandemie is zorg en opvang voor dakloze mensen aangepast: noodopvang is gecreëerd, in de reguliere opvang is het aantal dakloze mensen per zaal of kamer verminderd, dagbesteding is gesloten of anders ingericht, verslavings-, huisartsen- en GGZ- zorg vindt plaats op afstand en in beperktere omvang, doorstroom naar Housing First of andere trajecten is vertraagd. Wat de korte en lange termijn gevolgen hiervan zijn, is nog onbekend.

Dit project heeft als doel inzicht te krijgen in de impact van de COVID-19 pandemie op de levens, zorg en opvang voor dakloze mensen.

Doelen van het project zijn inzicht krijgen in:

Het aantal COVID-19 infecties onder dakloze mensen en mogelijke veranderingen in zorgvragen en huisartsenzorg voor daklozen.

De effecten en gevolgen van de COVID-19 pandemie en maatregelen voor dakloze mensen en voor de keten van zorg en ondersteuning.

De implementatie van gemeentelijk “Corona beleid” voor dakloze mensen en nieuwe initiatieven voor zorg en opvang.

De invloed van de COVID-19 pandemie op het aantal dakloze mensen en de samenstelling van de populatie dakloze mensen.

Daarna zal in co-creatie met alle betrokkenen aanbevelingen opstellen voor de keten van zorg, opvang en ondersteuning voor dakloze mensen en voor beleid ter preventie van (een toename van) dakloosheid.

Mogelijk gemaakt door:

Het onderzoek Daklozen en corona, lessen voor de toekomst van medische zorg en opvang wordt uitgevoerd door het Radboudumc, de Nederlandse Straatdoktersgroep, en de GGD Amsterdam. In het consortium nemen ook Werkplaats COMO, Valente, en Zwerfjongeren Nederland deel. De studie is gefinancierd door ZonMw.

Nieuwsberichten Dakloosheid en Corona