Skip to main content

Symposium Dakloosheid en Corona


Wat zijn de gevolgen van Corona voor dakloze mensen?

Neemt dakloosheid toe door Corona?

Hoe moeten opvang en medische zorg voor dakloze mensen er uitzien tijdens een pandemie?

Over deze vragen gaat het onderzoeksproject “Dakloosheid en Corona”, dat de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen, samen met onder andere de Nederlandse Straatdokters Groep heeft uitgevoerd. In dit door ZonMw gefinancierde project werd samen met alle betrokkenen onderzocht welke invloed Corona heeft op dakloze mensen en medewerkers, en hoe de organisatie van de opvang en zowel de medische als sociale zorg beter ingericht kunnen worden in de toekomst bij (mogelijk) een volgende crisis. Op basis hiervan hebben de onderzoekers aanbevelingen ontwikkeld voor landelijk en gemeentelijk beleid en voor professionals.

Op 19 april a.s. organiseren zij een (gratis) afsluitend symposium “Corona lessen van de straat” in Utrecht voor zorg- en opvangprofessionals, beleidsmedewerkers, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Meer informatie over het symposium en het inschrijfformulier vindt u hier:

Corona lessen van de straat