Geleerde Lessen Bijeenkomst Coronatijden in Nederland

Op 11 januari 2023 vond de Geleerde Lessen bijeenkomst van Coronatijden in Nederland plaats. Het doel van deze bijeenkomst was om overkoepelende lessen voor de 10 bij coronatijden.nl aangesloten onderzoeksprojecten over kwetsbare groepen tijdens de COVID-19 pandemie te identificeren, en stappen te maken richting een leidraad met aanbevelingen voor beleid en praktijk.

Project Investigators en onderzoekers van Dakloosheid en Corona, Etnische Ongelijkheid, Huisartsenzorg in Achterstandswijken, Jongeren met ASS, Kwetsbaar in Amsterdam, Kwetsbaar in Utrecht, Psychosociale Effecten Alzheimer (POLAR), Sociale Isolatie, en Zorgzaam uit de Crisis waren aanwezig, evenals ZonMw en een aantal maatschappelijke partners.

Na een korte introductie van de geleerde lessen per project werden er in groepen en plenair twee vragen besproken:

  1. Wat zijn de top 5 meest belangrijke overkoepelende geleerde lessen?
  2. Wat is er voor elke les nodig om deze verder te implementeren in de praktijk en/of door te voeren in beleid of programma’s?

De inzichten hieruit bleken zeer waardevol en zullen worden opgenomen in een leidraad. Verder zullen de geleerde lessen per project opgenomen worden op de projectpagina’s van de onderzoeksprojecten op Coronatijden.nl.

Leave a Reply