Nieuw onderzoek: Dakloosheid en Corona

Coronatijden.nl heeft zich verder uitgebreid met een nieuw onderzoeksproject: Dakloosheid en Corona. Tijdens de COVID-19 pandemie is zorg en opvang voor dakloze mensen aangepast: noodopvang is gecreëerd, in de reguliere opvang is het aantal dakloze mensen per zaal of kamer verminderd, dagbesteding is gesloten of anders ingericht, verslavings-, huisartsen- en GGZ- zorg vindt plaats op afstand en in beperktere omvang, doorstroom naar Housing First of andere trajecten is vertraagd. Wat de korte en lange termijn gevolgen hiervan zijn, is nog onbekend.

Verder maken individuele factoren, zoals beperkte gezondheidsvaardigheden en cognitieve vermogens, psychische en verslavingsproblemen, en systemische factoren (meerpersoonsslaapkamers in de opvang, verblijf op straat, gedeeld sanitair) zelfzorg en naleving van gedragsmaatregelen, om een COVID-19 infectie te voorkomen, lastiger. Dakloze mensen vormen daarom mogelijk een hoog-risicogroep voor een COVID-19 infectie en Dakloosheid en Corona heeft als doel inzicht te krijgen in de impact van de COVID-19 pandemie op de levens, zorg en opvang voor dakloze mensen.

Bezoek de projectpagina voor meer informatie:

Dakloosheid en Corona

Leave a Reply