Skip to main content
 

Sociale Isolatie

De impact van COVID-19 op sociaal
kwetsbare groepen in Nederland

 

Sociale Isolatie

De impact van COVID-19 op sociaal
kwetsbare groepen in Nederland

Voor Deelnemers

Sociale Isolatie

Indien u bent benaderd om mee te doen met het onderzoek als participant, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de procedure die in dit onderzoek wordt gevolgd. Bij aanvang van het onderzoek zal deze procedure altijd uitgelegd worden, en indien schriftelijk of online, dit herhaald worden.

Doel van het onderzoek

In deze studie spreken we mensen uit kwetsbare groepen en hun begeleiders en mantelzorgers over hun ervaringen met thuisisolatie. Wat voor problemen ervaren deze mensen? Vinden ze oplossingen hiervoor in de loop van de tijd? Hoe kan beleid ondersteunen bij het verlichten van die problemen? Met de verhalen en cijfers analyseren we de betekenis van sociale isolatie voor kwetsbare groepen en ontwikkelen we suggesties voor beleid.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Looptijd van de studie is 1 jaar (t/m April 2021). Uw deelname aan de studie is ongeveer een half uur, soms wat langer. Gesprekken duren meestal een half uur. Vragenlijsten duren 15-20 minuten om in te vullen. Een aantal mensen nodigen we ook uit om nogmaals mee te spreken zodat we een beeld krijgen door de tijd heen.

Toelichting toestemmingsverklaring

Door ondertekening van een toestemmingsverklaring geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens voor de beantwoording van de onderzoeksvraag in dit onderzoek zoals opgenomen in bovengenoemd omschreven doel. Wij maken u erop attent dat verdere verwerking van uw gegevens mogelijk is, mits dit verenigbaar is met dit doel. De toestemming zal in een aantal gevallen via bewindvoerders en mondeling worden gedaan.

Vrijwilligheid

Als u nu besluit af te zien van deelname aan dit onderzoek, zal dit op geen enkele wijze gevolgen voor u hebben. U kunt op elk moment verzoeken om uw onderzoeksgegevens te laten verwijderen. Als u gaandeweg het onderzoek besluit om te stoppen, dan kan dat op elk moment, zonder opgaaf van redenen en zonder dat dit op enige wijze gevolgen voor u heeft. Wij maken u erop attent dat uw persoonsgegevens die zijn verzameld tot het moment van intrekking nog door ons worden bewaard. Mocht u dat niet wensen, dan heeft u het recht een verzoek tot verwijdering te doen via info@coronatijden.nl, of via de onderzoeker die met uw in contact is getreden met het verzoek tot deelname.

Uw privacy is gewaarborgd

Uw persoonsgegevens (over wie u bent) blijven vertrouwelijk en worden niet gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We verzamelen deze gegevens alleen maar om nogmaals in contact met u te treden indien nodig. Uw onderzoeksgegevens worden nader geanalyseerd door de onderzoekers die de data hebben verzameld. Onderzoeksgegevens die worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften zijn anoniem en zijn dus niet tot u te herleiden. Volledig geanonimiseerde onderzoeksgegevens kunnen worden gedeeld met andere onderzoekers. 

Nadere inlichtingen

Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, vooraf of achteraf, dan kunt u uw vragen stellen aan info@coronatijden.nl. Voor eventuele formele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot het lid van de Facultaire Commissie Ethiek (FMG) van de Universiteit van Amsterdam, Mevr. Lotte Batelaan, l.batelaan@uva.nl. Voor eventuele vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG): fg@uva.nl.

Samenvatting

Ga naar de samenvatting pagina van het onderzoeksproject Sociale Isolatie

Resultaten

Ga naar de resultatenpagina van het onderzoeksproject Sociale Isolatie