Uit een onderzoek van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC, uitgevoerd binnen het kader van het POLAR project, blijkt dat het geheugen van patiënten tijdens de corona-lockdown sneller achteruit is gegaan dan bij vergelijkbare patiënten vóór de coronatijd. De resultaten wijzen erop dat juist in het voorstadium van dementie sociaal contact, (in)formele support, en het sociale netwerk kunnen helpen om goed te blijven functioneren. En dat waren nou juist de zaken die wegvielen tijdens de lockdown.

Promovendus Els Bakker en collega’s onderzochten de impact van de corona-lockdown op het denkvermogen bij geheugenpoli patiënten, en hebben hiervoor gebruik gemaakt van een speciale analyse om de coronatijd-patiënten één op één te matchen met historische controle patiënten. Hierdoor hadden zij op het eerste meetpunt twee groepen die precies gelijk waren op onder andere leeftijd, geslacht en diagnose, met als enige verschil dat één groep patiënten de corona-lockdown had meegemaakt, en de andere groep niet.

De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Alzheimer’s Research & Therapy en zijn van belang voor patiënten, mantelzorgers, de zorg en de politiek. Lees meer op de website van het Alzheimercentrum Amsterdam via de onderstaande button:

Corona-lockdown: snellere achteruitgang in geheugen bij geheugenpoli patiënten

Leave a Reply