Skip to main content

Nieuw onderzoeksproject op Coronatijden.nl

Deze week heeft Coronatijden.nl zich verder uitgebreid met een nieuw onderzoeksproject naar etnische ongelijkheid bij COVID-19. ​In veel landen blijken migrantengroepen relatief hard getroffen te worden door de COVID-19 crisis en dit project onderzoekt of dit in Nederland ook het geval is, en zo ja, hoe dit komt.

Bezoek de projectpagina voor meer informatie:

Etnische ongelijkheid bij COVID-19