Skip to main content

Van gevaar naar onzekerheid: Veranderende gezondheidszorgpraktijken, alledaagse ervaringen, en temporaliteiten in de omgang met het COVID-19-beleid in Nederland

Op basis van lopend longitudinaal onderzoek bij gezinnen met jonge kinderen, binnen het kader van het Sociale Isolatie onderzoeksproject, onderzochten Christian Bröer et al. de veranderende dagelijkse ervaringen van ouders en de gezondheidszorgpraktijken van het omgaan met COVID-19 beleid in Nederland van maart tot juni 2020.

Bröer et al. identificeerden vier belangrijke thema’s die zich in de loop van de tijd ontwikkelen en merken hierbij een verschuiving op van gevaar naar onzekerheid, geïnduceerd door beleidsverschuivingen en het pragmatisch vertalen daarvan naar de leefwereld. Zij delen hun bevindingen in het onlangs gepubliceerde artikel “From Danger to Uncertainty: Changing Health Care Practices, Everyday Experiences, and Temporalities in Dealing With COVID-19 Policies in the Netherlands” die u via de onderstaande button kunt downloaden:

Changing Health Care Practices, Everyday Experiences, and Temporalities in Dealing With COVID-19 Policies in the Netherlands