Skip to main content

Betrokkenheid, zorgen en eenzaamheid van mantelzorgers van mensen met dementie

Om te voorkomen dat COVID-19 zich verspreidt in long-term care facilities (LTFCs, instellingen voor langdurige zorg), heeft de Nederlandse overheid beperkende maatregelen genomen, waaronder een bezoekverbod in deze instellingen. Binnen het kader van het Sociale Isolatie project is een studie uitgevoerd die kijkt naar de relatie tussen de betrokkenheid van family caregivers (FCs, mantelzorgers) van dementerende mensen die leven in LTCFs en de geestelijke gezondheid van deze mantelzorgers tijdens het bezoekverbod, en of deze relatie werd gemodereerd door de frequentie van alternatief contact tijdens het bezoekverbod en mantelzorgers hun veerkracht.

Deze cross-sectionele studie verzamelde gegevens van 958 mantelzorgers en ondervond, onder andere, dat het raadzaam is dat healthcare professionals contact opnemen met deze groepen mantelzorgers, om doorlopend contact te vergemakkelijken en hen te helpen eenzaamheid te overwinnen. Via de onderstaande button kunt u het recentelijk gepubliceerde artikel “Involvement, worries and loneliness of family caregivers of people with dementia during the COVID-19 visitor ban in long-term care facilities” lezen:

Involvement, worries and loneliness of family caregivers of people with dementia during the COVID-19 visitor ban in long-term care facilities