Tijdens de Covid-19 crisis is veel digitale innovatie gedaan in de zorg voor mensen in kwetsbare posities, zoals dakloze mensen. Deze digitale innovatie bestond vooral uit videobellen en online vergaderen. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar drie hulpverleningsorganisaties, binnen het kader van het Kwetsbaar in Amsterdam onderzoeksproject, komt naar voren dat digitale innovatie niet door iedereen als wenselijk gezien. Voor sommige doelgroepen, met name degenen die niet digitaal vaardig zijn of vooral fysieke hulp nodig hebben, lijkt e-health minder geschikt. Tegelijkertijd is het lastig om te generaliseren, omdat individuen in zo’n groep juist wel behoefte kunnen hebben aan digitale oplossingen.

Lees meer in de tussentijdse rapportage:

Kwetsbaar in Amsterdam: E-health en veerkracht medewerkers

Leave a Reply