Skip to main content

Nieuw onderzoek: Huisartsenzorg in Achterstandswijken

Ook vóór de coronacrisis was de druk op huisartsenpraktijken in achterstandswijken al groot. Bewoners van deze wijken hebben veelal gezondheids- en andere problemen en in sommige gevallen is er sprake van een lagere zelfredzaamheid. Sinds de uitbraak van COVID-19 moesten huisartsenpraktijken plots zorg op afstand aanbieden, bijvoorbeeld door middel van telefonische consulten, e-mail consulten, en videobellen. Hierdoor ervaren kwetsbare groepen mogelijk nog meer drempels om de huisarts te bezoeken. Zorg op afstand is vermoedelijk minder geschikt voor hen.

Om hier een beter beeld bij te krijgen zijn de onderzoekers van het Huisartsenzorg in Achterstandwijken project met het GP-COVERAGE project gestart, met als doel om de impact van de COVID-19 crisis op de huisartsenzorg in Rotterdamse achterstandswijken te onderzoeken. GP-COVERAGE staat voor: General Practice COVid study of Effects of Remote care in Areas with GEneral practices with vulnerable patients. De onderzoekers interviewen patiënten en zorgverleners op verschillende momenten tijdens de crisis en analyseren daarnaast data uit de registratiesystemen van huisartsenpraktijken.

Bezoek de projectpagina voor meer informatie:

Huisartsenzorg in Achterstandswijken