Webinar probleemgedrag: angst en apathie in tijden van Corona

Trimbos onderzoekers binnen het Sociale Isolatie deelproject over kwetsbare ouderen hebben bijgedragen aan een webinar over het effect van de Corona-maatregelen op verpleeghuisbewoners. Het onderzoek signaleert o.a. een toename van gedragsproblemen bij bewoners in deze periode. Het CCE, de NIP sectie Ouderenpsychologie, en de PGD Psychologische expertise voor de ouderenzorg slaan in dit webinar de handen ineen zodat probleemgedrag in zorginstellingen beter herkend, begeleid en behandeld kan worden: https://www.psynip.nl/het-nip/lid-worden/ledenvoordelen/nip-webinars/nip-webinar-probleemgedrag-angst-en-apathie-in-tijden-van-corona/.

De webinar vond plaats op donderdag 19 november 2020.

Webinar sociale isolatie in het verpleeghuis

Trimbos onderzoekers binnen het Sociale Isolatie deelproject over kwetsbare ouderen hebben bijgedragen aan een webinar over de gevolgen van de coronacrisis en het bezoekverbod voor zowel bewoners, zorgmedewerkers, als familieleden. Onderwerpen als eenzaamheid, gezondheid versus kwaliteit van leven, en probleemgedrag komen in deze webinar aan bod. De resultaten worden vanuit verschillende perspectieven gepresenteerd: https://www.trimbos.nl/kennis/ouderenpsychiatrie-nkop/nkop-najaarswebinars

De webinar vond plaats op donderdag 29 oktober 2020.

Eerste resultaten van het POLAR project

Onderzoek naar effecten van corona-maatregelen bij patiënten met cognitieve stoornissen en hun naasten
De coronapandemie is niet alleen een groot gezondheidsprobleem op zichzelf, maar de maatregelen zorgen ook voor veel uitdagingen in het dagelijks leven. Mensen met cognitieve stoornissen en dementie worden dubbel geraakt. Aan de ene kant lopen zij risico op een ernstige verschijningsvorm van de infectie. Aan de andere kant worden zij extra hard geraakt door beperkende maatregelen. Er is veel aandacht voor de situatie van mensen in het verpleeghuis. Maar het merendeel van de mensen met dementie leeft thuis. Omdat formele zorg tijdens corona werd afgeschaald, moest een groot deel opgevangen worden door informele zorg: de mantelzorger. In Frontiers in Psychiatry publiceert Alzheimercentrum Amsterdam een studie die de psychosociale effecten bij patiënten en hun naasten in kaart bracht.

Psychosociale effecten van coronamaatregelen
De studie laat zien dat sociale isolatie en psychologische en gedragsproblemen voorkwamen bij een aanzienlijk deel van de patiënten. Patiënten, en hun naasten, maakten zich veel zorgen dat de patiënt cognitief sneller achteruit zou gaan. Dit is niet alleen het geval bij patiënten met cognitieve stoornissen, maar ook bij deelnemers waarbij het cognitief functioneren normaal is (zogenaamde subjectieve klachten). Het stoppen van formele zorg, een toename in psychologische problemen en het ervaren van sociale isolatie zijn belangrijke risicofactoren voor een hogere belasting van naasten en voor zorgen ten aanzien van cognitieve achteruitgang.

Eerste resultaten van POLAR project
De studie is het eerste resultaat van het project genaamd POLAR (Psychosocial effects of Corona in Alzheimer’s disease). Wiesje van der Flier en Ingrid van Maurik ontvingen vorige maand een COVID-19 beurs van ZonMw voor dit POLAR project. Met deze beurs kunnen zij onderzoek naar de effecten van de coronamaatregelen bij patiënten met cognitieve stoornissen en hun naasten voort te zetten (lees hier verder – https://www.alzheimercentrum.nl/subsidie-effecten-coronamaatregelen/). Alzheimercentrum Amsterdam bundelt hiervoor de krachten met Alzheimer Nederland, Pharos en Hersenonderzoek.nl. Ze onderzoeken wat de psychosociale effecten zijn, kijken naar cognitieve achteruitgang als gevolg van het wegvallen van zorg en structuur door de corona maatregelen en kijken naar het effect op zorggebruik. Een belangrijk onderdeel van POLAR is dat de bevindingen naar de praktijk worden gebracht via webinars, infosheets en een proeftuin. Daarbij hebben we veel oog voor diversiteit. 

Deelnemen?
Het onderzoek naar de effecten van de coronamaatregelen op patiënten met cognitieve stoornissen loopt tot 2022. Wilt u deelnemen aan onderzoek? Dan kunt u zich aanmelden via www.hersenonderzoek.nl of door te mailen naar onlineADC@amsterdamumc.nl .

Coronatips van en voor mantelzorgers

Tijdens de eerste corona-lockdown had Freek Gillissen, verpleegkundig consulent dementie van het Alzheimercentrum Amsterdam, veel contact met mensen met dementie en hun naasten. ‘Meteen na de lockdown kwamen de mails en telefoontjes. Mensen vertelden over hun problemen én over de oplossingen.’ Freek deelt hier zijn belangrijkste tips: Coronatips van en voor mantelzorgers.

Rapport over de ervaringen van mantelzorgers met een migratieachtergrond online

Mantelzorg verlenen aan een naaste met dementie heeft betekenis voor beide partijen. Mantelzorgers kunnen veel voldoening ervaren. Tegelijkertijd is juist bij dementie de belasting van mantelzorgers erg groot. Om allerlei redenen is die belasting in sommige culturele minderheden nog groter. Dit project rapport door Pharos onderzoekers Carolien Smits, Roshnie Kolste en Teuni Wolters beschrijft de ervaringen van mantelzorgers met een migratieachtergrond die zorgen voor een naaste met dementie gedurende de COVID-19 maatregelen in het voorjaar van 2020. Vindt het rapport hier: De corona-ervaringen van mantelzorgers met een migratieachtergrond die zorgen voor naasten met dementie.