Trimbos onderzoekers binnen het Sociale Isolatie deelproject over kwetsbare ouderen hebben bijgedragen aan een webinar over de gevolgen van de coronacrisis en het bezoekverbod voor zowel bewoners, zorgmedewerkers, als familieleden. Onderwerpen als eenzaamheid, gezondheid versus kwaliteit van leven, en probleemgedrag komen in deze webinar aan bod. De resultaten worden vanuit verschillende perspectieven gepresenteerd: https://www.trimbos.nl/kennis/ouderenpsychiatrie-nkop/nkop-najaarswebinars

De webinar vond plaats op donderdag 29 oktober 2020.

Leave a Reply