Skip to main content

In het kader van het Sociale Isolatie onderzoeksproject heeft het Trimbos-instituut, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, tijdens (mei) en vlak na het beëindigen van het landelijke bezoekverbod (eind juni en juli) een online bevraging gehouden onder bewoners, familieleden, en zorgmedewerkers van verpleeghuizen en woonzorgcentra. Uit de vergelijking blijkt dat de versoepeling van het bezoekverbod de stemming van bewoners verbeterde, en dat deelnemers over het algemeen de kwaliteit van leven in juni/juli vaker belangrijker vonden dan veiligheid, en meer bereid dan in mei waren om het risico van besmettingen te accepteren door bezoek toe te laten. Opvallend is dat de eenzaamheid onder bewoners wel hoog bleef:
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/versoepeling-bezoekverbod-in-zorginstellingen-verbetert-stemming-bewoners