Skip to main content

15 Mei 2020

Project onderzoekers zijn hard bezig geweest met analyse van eerste resultaten binnen alles subprojecten en met een project brede integratie van conclusies. Op uitnodiging van ZonMw zijn de eerste resultaten al gedeeld met het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT is een Nederlands adviesorgaan dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) adviseert bij de bestrijding van de COVID-19 epidemie. Een samenvatting van deze resultaten wordt binnenkort via een UvA persbericht gelinkt op deze site.