(Thuis)werken en participeren voor mensen met een verstandelijke beperking

In de zorg voor verstandelijke gehandicapten, hebben de maatregelen naar aanleiding van Covid-19 tot gedragsveranderingen in zorggroepen geleid. Met name reflecties op het werk en participeren naar aanleiding van de noodgedwongen veranderingen in de dagbesteding bood een nieuw perspectief inzake eigen regie en participatie binnen de zorg. Voor lerende professionals en beleidsmakers biedt dit kansen om cliënten mee te nemen in de maatschappelijke en culturele ontwikkelingen richting een inclusievere samenleving.

Wat kunnen we als professionals leren van de Covid-19 periode (maart 2020-januari 2021) waarin mensen met een verstandelijke beperking thuis dagbesteding kregen en we als begeleiders een gedragsverandering signaleerden, namelijk door het ervaren van een andere daginvulling zelf keuzes willen maken? Een gedragsverandering die vragen oproept rondom de invulling van de dagbesteding, de eigen regie en de mate van participatie. In hoeverre is de eigen regie in de keuze van dagbesteding voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking door Corona veranderd? Wat betekende dit voor cliënten, en wat beïnvloedde hoe ze daar vorm en inhoud aan konden geven? Dus in hoeverre worden cliënten betrokken in de keuze wat betreft de daginvulling?

Aan de hand van een etnografisch onderzoek dat Thea de Vries-Brinkman van november 2020 tot en met januari 2021 als onderdeel van haar studie Social Work aan de Hogeschool Windesheim Zwolle heeft uitgevoerd, deelt zij in het volgende onderzoeksrapport haar reflecties op haar onderzoek en ervaringen:

(Thuis) werken en participeren voor mensen met een verstandelijke beperking: een reflectie op veranderingen in Corona-tijd

Leave a Reply