Skip to main content

Danny de Vries, Jeannette Pols, Julia van Weert en Amade M’charek hebben een aantal grote lijnen van de onderzoeksbevindingen gepubliceerd in het tijdschrift Sociale Vraagstukken.

In dit tijdschrift publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen over maatschappelijke kwesties. We beargumenteren dat het overheidsbeleid in de vorige lockdown te eenzijdig gericht was op het voorkómen van besmetting en chaos op de IC’s. Aandacht voor kwetsbare sociale netwerken en de kwaliteit van leven ontbrak, met onnodige angst tot gevolg. Met een mogelijk nieuwe lockdown op komst, moet dat anders nu. Zie: https://www.socialevraagstukken.nl/vorige-lockdown-was-te-rigoureus-voor-sommigen/