Skip to main content

Resultaten van de project studie onder dak- thuislozen zijn gepubliceerd in het vakblad Sozio voor sociale professionals en het sociale domein. Trimbos onderzoekers onder leiding Michel Planije en Christien Muusse spraken in zes gemeenten met 12 dakloze cliënten van verschillende voorzieningensoorten: nachtopvang, doorstroomvoorziening en 24-uursopvang. De resultaten leveren een paradoxaal beeld op. De coronacrisis heeft namelijk zowel negatieve als positieve gevolgen voor mensen die gebruik maken van de maatschappelijke opvang. Voor de link naar het vakblad, zie

https://www.sozio.nl/paradox-corona-heeft-ook-positieve-kanten-voor-daklozen/1029179