Skip to main content

20 April 2020.

Al voordat het project begonnen was zijn onderzoekers van de Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam en Trimbos al bezig geweest om de eerste vragenlijst onder ouderen klaar te maken. Een 15 minuten vragenlijst zal afgenomen worden vanaf 4 mei. Eerste analyses zullen gedaan worden eind mei, waarna geleerde lessen van het kwalitatieve onderzoek meegenomen worden in een tweede ronde, die vooralsnog 1 juni het veld in gaat. De vragenlijst gaat in op veranderingen in het dagelijkse leven, ziektepercepties, ervaarde eenzaamheid en sociale contacten, activiteiten die worden gedaan om eenzaamheid te doorbreken, gezondheid, en vertrouwen in instituten.