Skip to main content

20 april 2020.

Onderzoekers uit de verschillende deelprojecten zijn begonnen met rekruteren van mensen om deel te nemen aan de studie. In totaal zullen rond de 150 mensen in gesprek gaan, sommige herhaaldelijk. Participanten zijn onder andere ouderen, clientondersteuners, professionals die met daklozen werken, mensen met psychiatrische problemen, en jonge gezinnen.