Ouderen in Nederland (survey onderzoek)

oude vrouw staart uit het raam
Logo Vrije Universiteit Amsterdam
Logo Universiteit van Amsterdam
Logo Trimbos Instituut

(Vrije Universiteit, AISSR, Trimbos Instituut)

Henriëtte van der Roest (Programma Ouderen, Trimbos-instituut, Utrecht), Marleen Prins (Programma Ouderen, Trimbos-instituut, Utrecht), Claudia van der Velden (Programma Ouderen, Trimbos-instituut, Utrecht), Stephanie Steinmetz (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam), Elske Stolte (Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam), Theo van Tilburg (Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam) en Danny de Vries (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam)

Dit deelproject kijkt naar hoe de oudere bevolking (gedefinieerd als 65+) om gaat met sociale isolatie tijdens de COVID-19 crisis. Het bestaat uit twee delen:

Aan de ene kant wordt data verzameld onder zelfstandig wonende ouderen. Voor dit onderdeel wordt gebruik gemaakt van het LISS panel (https://www.website.lisspanel.nl/). Dit online panel bestaat uit een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Op twee momenten (mei en juni 2020) worden 1.882 panel leden bevraagd over, onder andere, eenzaamheid, sociale contacten, informeel en formele steun, coping strategieën en gezondheid. De longitudinale studieopzet maakt het mogelijk om veranderingen over de tijd bij ouderen te bestuderen. Bovendien kan er verder onderscheid gemaakt worden tussen jongere ouderen versus oudere ouderen, mensen met gezondheidsproblemen versus gezonde mensen en tussen verschillende regio’s.

Daarnaast wordt ook de situatie bekeken van ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen. Hiervoor zijn online vragenlijsten met vrijwillige aanmelding verspreid onder bewoners zonder cognitieve problemen, familieleden en zorgmedewerkers van verzorgings- en verpleeghuizen. Deelnemers beantwoorden vragen over, onder andere, frequentie van bezoek en alternatieven om het sociale contact met bewoners te onderhouden, algemene welzijn, eenzaamheid, humeur, gedrag en dagactiviteiten van bewoners. De data collectie bestaat uit twee momenten, één in mei en een follow-up in juni 2020.

Resultaten zelfstandig wonende ouderen

Resultaten van de impact van sociale isolatie op zelfstandig wonende oudere is bekend. Gemiddeld komen zij goed de crisis door maar wel verschillen tussen groepen. Lees hier de resultaten terug en vind tevens een Policy Brief om te downloaden:

https://www.uva.nl/shared-content/faculteiten/nl/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen/nieuws/2020/07/de-coronacrisis-en-zelfstandig-wonende-ouderen.html

Lees meer:

Onderzoek: kwaliteit van leven bewoners verzorgingstehuizen verslechterd

RTL Nieuws Corona live blog 29 mei 2020 12:18

https://embed.scribblelive.com/embed/post.aspx?Id=1189588963&ss=1