Methode

social distance geschreven op een krijtbord met pijlen eromheen die naar buiten wijzen

De Nederlandse COVID-19 beleid richt zich op het operationeel houden van de zorg en het beschermen van kwetsbare groepen in de samenleving. De mensen wie het meest kwetsbaar zijn voor epidemiologische risico op infectie zijn mensen met een slechte gezondheid of meer dan 70 jaar oud en mensen met zware medische aandoeningen. Echter, deze fysieke kwetsbaarheid voor infectie moet dringend in verband gebracht worden met sociale kwetsbaarheid. Sociale kwetsbaarheid is verbonden aan de mate waarin in mensen kunnen anticiperen, omgaan met, weerstaan en herstellen van de impact van COVID-19 [1] en het regime van sociale isolatie. Tijdens periode van crisis sociale- en gezondheidsongelijkheid neigen te escaleren.

Het doel van deze mixed-method social science studie is het documenteren van de uitdagingen, ervaringen en creativiteit van de sociaal kwetsbare Nederlandse populatie tijdens de sociale isolatie. Wat voor problemen lopen mensen tegen aan? Vinden zij daar een oplossing voor? Wat (andere) oplossingen kunnen er tot stand gebracht worden? Hoe kan beleid deze oplossingen ondersteunen? Ons doel is het leveren van toepasbare lessen over de maatregelen om de sociale afstand te doorstaan. Het rationaal hiervoor is dat als wij beter inzicht hebben in de uitdagingen voor kwetsbare mensen moet doorstaan tijdens sociale isolatie dan kunnen we beleid en communicatie strategieën ontwikkelen om dit te verhelpen. Al doende om de sociale isolatie makkelijker te verdagen te maken.

Met hulp van huidige netwerken zullen wij een digitale etnografie doen en survey onderzoek. De hoofddoelgroepen zijn: 1) oudere, onderandere die, die alleen wonen, oudere met dementie en oudere wonend in verzorgingshuizen; 2) mensen met zware psychische problemen; 3) mensen met leerstoornissen; en 4) de dakloze populatie. Daarbij zal deze studie ook andere kwetsbare groepen in het licht brengen door het opvolgen van noodmeldingen bij Veilig Thuis (een organisatie die slachtoffers van huisgelijkgeweld hulp biedt) en die van de politie (meldkamer). Wij zullen lessen distileren op beleidsvlak in consultatie met sociale partners en zullen advies geven op korte termijn (één maand) en op termijn (drie maanden) gevolgd door lange termijn peer-reviewed publicatie (één jaar).

Wij zullen een longitudinaal onderzoeksbenaderingen gebruiken voor zowel onze etnografie als de doortastende surveys met te minste twee rondes. Dit geeft ons de mogelijkheid om veranderingen over tijd te monitoren welk belangrijk is bij deze snel evoluerende crisis. Wij zullen inschatten welk problematiek mensen ervaren en vastleggen welke oplossingen zij vinden door ene logboek bij te houden met wekelijkse consultaties en het analyseren van materiaal met de Grounded Theory benadering. Om toegang te krijgen tot deze populaties zal onze onderzoeksstrategie focussen op aan de ene kant een nauwe samenwerking met partners die directe zorg leveren of al eerder betrokken zijn geweest met een studie naar de doelgroep. Aan de andere kant maken wij gebruik van de al bestaande en welk bekende LISS panel (Longitudinal Internet Studies for Social Sciences) om specifiek de oudere populatie te bereiken. Voor analyse zullen wij gebruik maken van de standaard social science tools en methodes, gecomplimenteerd met een co-creatie workshop om overkoepelende aanbevelingen te doen.