Mensen met leerstoornissen

simpel getekende mensen op papier staant in simpel getekende huizen van elkaar vandaan
Logo Hogeschool van Amsterdam

HvA

Logo Ben Sajet Centrum

Ben Sajet Center

Logo MEE

MEE

Leonie Dronkert, Merel van Schravendijk, Pauline Willems, Charlotte Albers, Annelies Christiani & Rick Kwekkeboom

In dit project is onderzocht hoe sociale isolatie de levens van mensen met een (licht) verstandelijke beperking, leerstoornis, autisme of een niet-aangeboren hersenletsel beïnvloedt.

Omdat mensen uit deze doelgroep tijdens normale tijden al moeite hebben om mee te draaien in de maatschappij, kunnen in tijden van sociale isolatie hun problemen acuut worden. Zeker wanneer er ook sprake is van verslavings- of psychiatrische problematiek of fysieke gezondheidsproblemen. Daarbij komt dat activiteiten en faciliteiten die speciaal  georganiseerd worden, zoals dagbesteding, groepsbijeenkomsten of vrije tijdsclubs, nu niet actief zijn. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor sociale ontmoetingen gelimiteerd.  Velen uit deze groep begrijpen niet helemaal wat er allemaal in de coronacrisis gebeurt en hebben moeite de maatregelen op een juiste manier na te leven. Nu een groot deel van de maatschappelijke ondersteuning voor deze groep stil is komen te liggen, onderzoekt dit deelproject op welke manier de zorg voor, en de levens van, deze groep mensen is beïnvloed door de toegenomen sociale isolatie die COVID19 met zich mee heeft gebracht. 

Dit onderzoeksproject bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt er direct contact opgenomen met mensen uit de doelgroep, dit deel wordt geleid door de/ Hogeschool van Amsterdam (HvA). In het tweede deel, geleid door MEE NL, is er onderzoek gedaan naar de ervaringen van de zorgverleners die deze groep mensen ondersteunt.

Resultaten – Grote impact corona op werk cliëntondersteuner (MEE)

Lees de de resultaten van het MEE onderzoek op de MEE website of download het eindrapportage in het linker menu.

Lees meer over dit onderwerp:

Direct naar tussentijdse resultaten Deel 2: Onderzoek onder clientondersteuners (MEE):

https://www.mee.nl/tussentijdse-resultaten-onderzoek-naar-effecten-sociale-isolatie

Lees de slides terug van de European Public Health Allience webinar over COVID-19 en de impact op mental health (English PDF 833kb):

MEE nieuws:

  • Thea is één van de deelnemers aan het project Netwerkgids. Zij is de uitputting nabij, omdat ze voor haar zoon Jeroen geen passende woonplek kan vinden. Netwerkgids Jojanneke ondersteunt haar nu bij haar zoektocht. Maar wat en voor wie is deze gespecialiseerde vorm van cliëntondersteuning?
  • MEE Gelderse Poort is gestart met een grootschalig onderzoek naar de impact van Covid-19 op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).
  • Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen vijf jaar geleden gestart werd met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De resultaten blijven in de praktijk achter bij de verwachtingen van deze decentralisatie.
  • Bij MEE willen we graag weten hoe het staat met onze bekendheid ‘in de markt’. Ook zijn we benieuwd hoe klanten en relaties onze dienstverlening ervaren: waar gaat het goed en waar kan het beter?
  • Hoe gaat het nu met de professionals in de jeugdzorg en en hun (kwetsbare) jongeren? Zes maanden na de eerste enquête, peilen we in hoeverre er een verandering is opgetreden.
  • Op de Dag van de Psychische Gezondheid, is er een publiekscampagne over de Hulpkaart gestart in het noorden van het land. Het grote publiek wordt geattendeerd op het bestaan van dit kleine kaartje dat een groot verschil kan maken voor mensen die onbegrepen gedrag vertonen.
  • De ChristenUnie pleit deze week voor één loket voor burgers die hulp nodig hebben. Wij vinden dat ook belangrijk. Maar om mensen écht te helpen is drempelloze toegang tot cliëntondersteuning nodig.
  • De zoektocht naar een passende (zorg)plek voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek duurt vaak meerdere jaren. Onderzoek toont aan dat voor hen een intensievere en langdurigere vorm van cliëntondersteuning noodzakelijk en effectief is.
  • Het kunnen volgen van zwemlessen zou voor ieder kind in Nederland mogelijk moeten zijn omdat we het hier hebben over veiligheid! Helaas blijkt dit in de praktijk niet voor ieder kind mogelijk te zijn. Er vallen namelijk teveel kinderen met gedragsproblemen en een (licht) verstandelijke beperking buiten de boot met betrekking tot zwemlessen.
  • De ruim 200 ouderinitiatieven in Nederland – waar ongeveer 3000 mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme wonen – gaan hun krachten bundelen in een landelijke vereniging.