Mensen met leerstoornissen

simpel getekende mensen op papier staant in simpel getekende huizen van elkaar vandaan
Logo Hogeschool van Amsterdam

HvA

Logo Ben Sajet Centrum

Ben Sajet Center

Logo MEE

MEE

In dit project is onderzocht hoe sociale isolatie de levens van mensen met een (licht) verstandelijke beperking, leerstoornis, autisme of een niet-aangeboren hersenletsel beïnvloedt.

Omdat mensen uit deze doelgroep tijdens normale tijden al moeite hebben om mee te draaien in de maatschappij, kunnen in tijden van sociale isolatie hun problemen acuut worden. Zeker wanneer er ook sprake is van verslavings- of psychiatrische problematiek of fysieke gezondheidsproblemen. Daarbij komt dat activiteiten en faciliteiten die speciaal  georganiseerd worden, zoals dagbesteding, groepsbijeenkomsten of vrije tijdsclubs, nu niet actief zijn. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor sociale ontmoetingen gelimiteerd.  Velen uit deze groep begrijpen niet helemaal wat er allemaal in de coronacrisis gebeurt en hebben moeite de maatregelen op een juiste manier na te leven. Nu een groot deel van de maatschappelijke ondersteuning voor deze groep stil is komen te liggen, onderzoekt dit deelproject op welke manier de zorg voor, en de levens van, deze groep mensen is beïnvloed door de toegenomen sociale isolatie die COVID19 met zich mee heeft gebracht. 

Dit onderzoeksproject bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt er direct contact opgenomen met mensen uit de doelgroep, dit deel wordt geleid door de/ Hogeschool van Amsterdam (HvA). In het tweede deel, geleid door MEE NL, is er onderzoek gedaan naar de ervaringen van de zorgverleners die deze groep mensen ondersteunt.

Tussentijdse resultaten

Naar de tussentijdse resultaten van deel 1: Onderzoek onder mensen met leerstoornissen (HvA):

Naar deel 2: Onderzoek onder cliëntondersteuners (MEE):

Direct naar tussentijdse resultaten Deel 2: Onderzoek onder clientondersteuners (MEE)

https://www.mee.nl/tussentijdse-resultaten-onderzoek-naar-effecten-sociale-isolatie

Lees meer over dit onderwerp:

Lees de slides terug van de European Public Health Allience webinar over COVID-19 en de impact op mental health (English PDF 833kb):

MEE nieuws: