Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen

twee mensen wandelend buiten

De impact van sociale isolatie op mensen met ernstige psychische problemen

Logo Trimbos Institute

Rond de 300,000 Nederlanders met zware psychiatrische gezondheid problemen die thuiszorg ontvangen hebben nu met enorme onzekerheden te maken. De impact op deze groep en hun verzorgers is onduidelijk. Dit deelproject richt is op: 1)cliënten die gewend zijn aan dag activiteiten en sociale werkplaatsen; 2) cliënten van zogenaamde outreach services (zoals Flexible Assertive Community treatment (FACT) of bemoeizorg); 3) cliënten in woon-zorg instellingen; 4) mensen die crisis zorg nodige hebben (zoals Intensive Home Treatment (IHT)). Binnen deze doelgroep bevinden zich subgroepen met specifieke belangstelling namelijk mensen met angststoornissen, duale diagnoses (inclusief drugs misbruik) en patiënten die normaliter langdurende antipsychotica injectie krijgen.

Resultaten – Impact van sociale isolatie op mensen met ernstige psychische aandoeningen

‘Voor mij is contact zuurstof. Het voelt nu wat zuurstofarm.’

Impact van sociale isolatie op mensen met ernstige psychische aandoeningen – Eindrapportage april-juni 2020 is beschikbaar via de Trimbos website of download hem in het linker menu.

Lees meer over dit onderwerp

Trimbos Instituut:

https://www.trimbos.nl/kennis/corona/mentale-gezondheid