Jonge families

hand van man vrouw en kind die elkaar vasthouden
Logo Universiteit van Amsterdam

(AISSR)

Christian Bröer, Carolien Bouw, Noa Vlaar, Femke Borst, Rein de Sauvage Nolting, Gerlieke Veltkamp
Universiteit van Amsterdam, Afdeling Sociologie

Sommige families lopen een hogere risico op impact dan andere. Hierbij horen families met jonge kinderen, kinderen met een migratie achtergrond, sommige van hun zonder ouders, of jongere uit lage inkomensbuurten. De Sarphati Cohort is een studie in de ontwikkeling en gezondheid van Amsterdamse kinderen en helpen bij preventie van niet overdraagbare ziektes zoals diabetes, obesitas en hart- en vaatziekte, beginnend van een jonge leeftijd. De cohort omvat kinderen die hulp ontvangen van de Jeugdgezondheidszorg (JGD) bij de Gemeenschappelijke Gezondheidszorg (GGD) in Amsterdam en bij de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) Ouder en Kind teams. De impact van COVID-19 op een selectie van dit cohort zal worden gemeten door wekelijkse telefoon interviews van rond de 15 minuten met 20 participerende ouders. De telefoongesprekken zullen worden opgenomen, getranscribeerd, opgeslagen en centraal gedeeld (met de ouders toestemming). Aanvullend is er voorgesteld om een online focus groep bijeenkomsten te organiseren voor ouders zodat zij ervaringen kunnen delen en gezamenlijk beleidsveranderingen kunnen voorstellen. Data resultaten kunnen in context en contrast gezet worden met eerder vergaarde data dat onder andere informatie bevat over voeding, beweging, slaap, groei, opvoeding en achtergrond kenmerken.