Huiselijk en ander type van geweld

vrouw hurkend met handen in nek buiten draagt masker

Het in kaart brengen van huiselijk en andere type geweld tijdens COVID-19

Dit deelproject bestaat uit de samenwerking tussen Veilig Thuis Amsterdam Amstelland en Amsterdam politie om huiselijke problemen die ontstaan tijdens sociale isolatie in kaart te brengen. Naast de standaard meldingen van huiselijk geweld (breed gedefinieerd), melden deze organisaties een risico op een toename van huiselijk geweld en gerelateerde problematiek door het tijdelijke gebrek aan sociale netwerken, dagelijkse context (school, werk) en sociale interactie met mensen buiten het gezin. Onderzoekers van de afdeling Antropologie hebben in de context van de lopende studie ERC Consolidator Project “Race, Face I.D.” bestaande relaties met deze organisaties. In dit project zullen wij de wekelijkse kwantitatieve data van Veilig Thuis en de Politie Meldkamer in kaart brengen en analyseren volgens bestaande protocollen. Om de data van context te voorzien zullen wij wekelijks kwalitatieve telefonische interviews houden met professionals van Veilig Thuis Amsterdam Amstelland en professionals van de Amsterdamse politie. Daarnaast worden er ook interviews gehouden met huisartsen en onderwijzers die meldingen maken aan Veilig Thuis en leden van organisaties zoals Bureau Jeugdzorg, GGZ of Ouder- en Kind Teams wie aan Veilig thuis rapporteren. De kwalitatieve interviews geven ons de mogelijkheid om de verhalen achter de data te identificeren en andere ervaringen te verzamelen rondom de problemen en behoeftes die niet worden gereflecteerd in de kwantitatieve data.

Stand van onderzoek

Binnen subproject 7 worden kwalitatieve telefonische interviews gevoerd met professionals van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en professionals van de politie, eveneens Amsterdam-Amstelland. De interviews zijn op 28 april 2020 gestart en in totaal zijn 20 interviews afgenomen. Deze interviews waren specifiek met medewerkers van Veilig Thuis werkzaam op de frontoffice, backoffice en professionals werkzaam als gedragsdeskundige. Daarnaast is gesproken met een medewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bij de gemeente Amsterdam en wijkagenten van de politie. De professionals worden wekelijks of tweewekelijks gevolgd via telefonische vervolginterviews. Verder zijn er tweewekelijkse team meetings met de onderzoekers van het subproject, Veilig Thuis en Politie Amsterdam-Amstelland. Voor het tweede deel van het onderzoek wordt er op het moment contact gelegd met ketenpartners van Veilig Thuis.

Door thuisisolatie kunnen spanningen in gezinnen oplopen, en leiden tot onveilige situaties van gezinsleden. Gedurende de quarantainemaatregelen wegens corona is er geen toename in het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, het regionale meld- en adviespunt Huiselijk Geweld en Kindermishandling, waargenomen. In de interviews met medewerkers van Veilig Thuis blijkt wel dat zij veel zogenoemde “corona meldingen” krijgen. “We zitten hutje mutje op elkaar.” En: “Ze durfde helemaal niet meer naar buiten.” Maar ook: “Het is nu een stuk rustiger thuis.” De kwalitatieve interviews laten zien dat hoewel de cijfers constant blijven er wel een inhoudelijke verschuiving is waar te nemen. Op huisbezoek gaan behoort tot de kerntaken van Veilig Thuis om een inschatting te maken van de mate van onveiligheid in de thuissituatie. Bij acute onveiligheid werd ook tijdens de strenge maatregelen altijd face-to-face contact gezocht.

Digitale middelen zoals video-bellen en telefoneren hebben in minder acute situaties geleid tot een succesvolle afhandeling van een casus. Een van de professionals had te maken met een situatie van een hoogbejaard echtpaar waar de man voor problemen in de thuissituatie zorgde. “Je kunt niet bij die mensen op de bank gaan zitten in deze tijd vanwege hun hoge leeftijd.” Door veel heen en weer te bellen met de dochter van het echtpaar, tevens mantelzorger bij haar ouders, zijn er gezamenlijk keuzes gemaakt om verandering in de thuissituatie aan te brengen. In een andere casus leidde het video-bellen tot een signalering van een zeer onrustige situatie thuis. Dit leidde vervolgens tot de noodzaak van face-to-face contact met het gezin en liet ook de urgentie van de mogelijkheid tot noodopvang op school zien. Een advies dat aan meerdere ouders met kinderen die gedragsproblemen vertoonden werd gegeven is: Zoek contact met school zodat er weer wat structuur in de dag komt. Veel van de professionals uitten behalve positieve kanten van het digitale werken ook hun zorgen over het niet bij mensen thuis rond te kunnen kijken om de situatie in te schatten: Is het er netjes? Hangt er bijvoorbeeld een lucht van drank of wiet? Ook de duur van de maatregelen speelt een rol bij de mensen die niet reageren op telefoontjes en brieven.

Lees meer over dit onderwerp:

Veilig Thuis

Phone: 0800-2000

‘Wat als het op school veiliger is dan thuis’

‘Bericht vanuit de Veilig Thuis Crisisdienst’

‘Tot 20 procent minder zelfdodingen in coronatijd’

NOS 21 Mei 2020

https://nos.nl/artikel/2334626-tot-20-procent-minder-zelfdodingen-in-coronatijd.html

‘Stad in spagaat #6 – Een veilig thuis’

Lifecast Pakhuis de Zwijger – 8 Mei 2020

‘Wat als het in huis gevaarlijker is dan buiten’

Podcast NPO Radio 1 met Debbie Maas, bestuurder Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en Olcay Gulsen, presentatrice en maker van de documentaire serie: ‘Olcay & Huiselijk Geweld’

https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-dag/125434-546-wat-als-het-in-huis-gevaarlijker-is-dan-buiten

‘Politie Utrecht ziet toename huiselijk geweld, burgemeester Van Zanen roept burgers op “oren en ogen open te houden”

Een Vandaag 22 April 2020

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/politie-utrecht-ziet-toename-huiselijk-geweld-burgemeester-van-zanen-roept-burgers-op-oren-en-ogen/

‘Landelijk beeld: Corona quarantaine leidt vooralsnog niet tot meer adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis’

Nieuwsbericht op GGD GHOR Kennisnet 15 April 2020

https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/veilig-thuis/nieuws/14217-landelijk-beeld-corona-quarantaine-leidt-vooralsnog-niet-tot-meer-adviesvragen-en-meldingen-bij-veilig-thuis

‘Quarantaine beschermt misschien tegen besmetting, maar niet tegen huiselijk geweld’

Vice 7 April 2020

https://www.vice.com/nl/article/7kz3m4/quarantaine-beschermt-misschien-tegen-besmetting-maar-niet-tegen-huiselijk-geweld

‘Iedereen veilig’

Poster 7 April 2020

https://www.ghogo.nl/nieuws/veilig-thuis/

‘Leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is’

Onderdeel in beleidsbrief van 20 maart 2020:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05412&did=2020D11209

‘Thuisblijven is zo fijn nog niet voor kinderen als het daar niet veilig is’

Artikel NRC Handelsblad 20 Maart 2020 (Paywall)

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/20/thuisblijven-is-zo-fijn-nog-niet-voor-kinderen-als-het-daar-niet-veilig-is-a3994406