Daklozen

monopoly huis met scrable letteres L E S S
Logo Trimbos Instituut

(Trimbos Instituut)

Er zijn rond de 40,000 dakloze mensen in Nederlands (CBS), niet meegerekend de gebruikers van 24 uur opvang. De voortdurende uitdaging om onderdak voor de nacht te vinden en om te gaan met de verhoogde kans om het virus op te lopen door de grootte mobiliteir van deze populatie. gezondheid communicatie over de maatregelen en ondersteuning bereikt deze groep moeilijk. Daarbij komt ook nog de verhoogde risico voor infectie door fysieke kwetsbaarheid bij deze groep, wat veelal inhoud dat de medische interventie van 1,5 meter afstand noodzakelijk is. De impact van COVID-19 kan extra schadelijk zijn voor deze groep. De data collectie strategie is vergelijkend met die van deelproject 3 met de uitzondering dat de panel vragenlijst niet uitgevoerd kan worden bij deze groep. De interviews zullen gehouden worden met professionals werkend in de opvang die samenwerkt met Valente (een netwerk organisatie die opvang ondersteund) en beleidsadviseurs op gemeente niveau.

Tussentijdse resultaten

Voor het onderzoek naar de impact van de Coronamaatregelen voor mensen die dakloos zijn, is in de eerste fase van dataverzameling gesproken met 5 professionals die werken in de maatschappelijke opvang, 5 belangenbehartigers en 11 dak-, en thuisloze mensen.

Voor dakloze mensen heeft de coronacrisis zowel positieve als negatieve gevolgen. Veel dakloze mensen zijn (tijdelijk) voorzien van onderdak. Een deel van de cliënten hoeft niet langer gebruik te maken van een gezamenlijke slaapruimte. Door de crisis kunnen mensen nu vaker 24 uur terecht in de opvang, waar ze voorheen na het ontbijt de straat op moesten. Dakloze mensen ervaren dit als zeer positief: het geeft ze meer rust en privacy. Het voorziet in de behoefte aan een eigen, veilige plek. Dat is een belangrijke voorwaarde voor herstel.

Daar staan negatieve gevolgen tegenover. Als gevolg van de coronacrisis zijn veel ondersteunende voorzieningen gestaakt of beperkt geopend. Voor een deel van de dakloze mensen is hiermee de dagelijkse structuur en regelmaat weggevallen en zijn er minder sociale contacten. Dit leidt tot verveling en een gebrek aan perspectief. In combinatie met noodgedwongen minder face-to-face contacten (met begeleiders maar ook met vrienden, kennis en familie) is voor een deel van de cliënten het toch al kleine wereldje nog wat kleiner geworden.

“Ik denk nu achteruit in plaats van vooruit, de dagen duren veel te lang”

Lees meer:

‘Paradox: corona heeft ook positieve kanten voor daklozen’

Trimbos – 29 mei 2020

https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/blog/paradox-corona-heeft-ook-positieve-kanten-voor-daklozen

Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang

Richtlijn opvang van dak- en thuisloze mensen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/03/27/richtlijn-opvang-van-dak–en-thuisloze-mensen

Landelijke organisaties die maatschappelijke opvang bieden:

Leger des Heils https://www.legerdesheils.nl/nederland-let-een-beetje-op-elkaar

Kwintes https://www.kwintes.nl/wat-doen-wij-i-v-m-het-coronavirus/

Limor https://www.limor.nl/nieuws/continuïteitsplan-limor-coronavirus

Belangenbehartigersorganisaties

https://www.straatconsulaat.nl/

http://www.dedaklozenvakbond.nl/

Nederlandse Straatdokters Groep

https://www.straatdokter.nl/?page_id=1049

Europa

https://www.feantsa.org/en

Publicaties

COVID-19: a potential public health problem for homeless populations

Efforts escalate to protect homeless people from COVID-19 in UK

People experiencing homelessness: Their potential exposure to COVID-19