Thuis- en daklozen

monopoly huis met scrable letteres L E S S
Logo Trimbos Instituut

(Trimbos Instituut)

Christien Muusse, Michel Planije, Hans Kroon
Trimbos-instituut

Er zijn rond de 40,000 dakloze mensen in Nederlands (CBS), niet meegerekend de gebruikers van 24 uur opvang. De voortdurende uitdaging om onderdak voor de nacht te vinden en om te gaan met de verhoogde kans om het virus op te lopen door de grootte mobiliteir van deze populatie. gezondheid communicatie over de maatregelen en ondersteuning bereikt deze groep moeilijk. Daarbij komt ook nog de verhoogde risico voor infectie door fysieke kwetsbaarheid bij deze groep, wat veelal inhoud dat de medische interventie van 1,5 meter afstand noodzakelijk is. De impact van COVID-19 kan extra schadelijk zijn voor deze groep. De data collectie strategie is vergelijkend met die van deelproject 3 met de uitzondering dat de panel vragenlijst niet uitgevoerd kan worden bij deze groep. De interviews zullen gehouden worden met professionals werkend in de opvang die samenwerkt met Valente (een netwerk organisatie die opvang ondersteund) en beleidsadviseurs op gemeente niveau.

Lees meer:

‘Paradox: corona heeft ook positieve kanten voor daklozen’

Trimbos – 29 mei 2020

https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/blog/paradox-corona-heeft-ook-positieve-kanten-voor-daklozen

Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang

Richtlijn opvang van dak- en thuisloze mensen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/03/27/richtlijn-opvang-van-dak–en-thuisloze-mensen

Landelijke organisaties die maatschappelijke opvang bieden:

Leger des Heils https://www.legerdesheils.nl/nederland-let-een-beetje-op-elkaar

Kwintes https://www.kwintes.nl/wat-doen-wij-i-v-m-het-coronavirus/

Limor https://www.limor.nl/nieuws/continuïteitsplan-limor-coronavirus

Belangenbehartigersorganisaties

https://www.straatconsulaat.nl/

http://www.dedaklozenvakbond.nl/

Nederlandse Straatdokters Groep

https://www.straatdokter.nl/?page_id=1049

Europa

https://www.feantsa.org/en

Publicaties

COVID-19: a potential public health problem for homeless populations

Efforts escalate to protect homeless people from COVID-19 in UK

People experiencing homelessness: Their potential exposure to COVID-19