Skip to main content
 
 

Coronatijden in Nederland

Impact van COVID-19 op kwetsbare groepen en maatschappelijke dynamiek

Welkom op Coronatijden.nl

Coronatijden.nl is een sociaal wetenschappelijk kennisplatform voor COVID-19 onderzoek naar dynamiek, zorg en ondersteuning onder sociaal kwetsbare groepen in Nederland. We zien sociale kwetsbaarheid als een maatschappelijk-historische context waardoor sommige mensen worden bedreigd met sociale uitval of uitsluiting. Voor sommige mensen – zoals ouderen en chronisch zieken – overlapt sociale kwetsbaarheid bovendien met een verhoogd risico op infectie.

Onderzoeksprojecten

Coronatijden Nederland Sociale Isolatie

Sociale Isolatie

Om verspreiding van het coronavirus te verminderen is het belangrijk om fysieke afstand te houden en zoveel mogelijk thuis te blijven. Maar we weten nog weinig over de gevolgen van die maatregelen op kwetsbare groepen. Dit onderzoeksproject richt zich op mensen uit deze kwetsbare groepen evenals hun begeleiders en mantelzorgers.

Lees Meer
Coronatijden Nederland Maatschappelijke Dynamiek

Maatschappelijke Dynamiek

Het onderzoeksproject “de maatschappelijke dynamiek van de COVID-19 pandemie” onderzoekt de sociologische consequenties van de Corona-pandemie voor werk en inkomen, onderwijs, sociaal-psychologisch welbevinden, en onderlinge solidariteit en vertrouwen.

Lees Meer
Coronatijden Nederland POLAR Alzheimer

Psychosociale Effecten Alzheimer

Het POLAR (Psychosociale effecten van Corona bij de ziekte van Alzheimer) onderzoeksproject kijkt naar de effecten van de pandemie op gedrag en stemming, functioneren, en belasting van mensen met Alzheimer en hun naasten, alsook zorgconsumptie.

Lees Meer

Kwetsbaar in Amsterdam

Onderzoek naar de organisatie en effecten van de ondersteuning van kwetsbare groepen tijdens en na de corona-crisis met als doel om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis voor verschillende kwetsbare groepen in de regio Amsterdam.

Lees Meer

Laatste Nieuws