Project gefinancierd door ZonMW

17 April 2020.

Als deel van een incidentele subsidie is het Sociale Isolatie project met hoge prioriteit gefinancierd. Een expert panel heeft na inventarisatie acht onderwerpen de hoogste prioriteit gekregen omdat ze mogelijk direct effect hebben op de volksgezondheid. Zie hier de aankondiging van alle gehonoreerde projecten:

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-gehonoreerde-onderzoeksprojecten-subsidieregeling-covid-19/