De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs tijdens de COVID-19 pandemie: de ervaringen van leerlingen

Leerlingen die in 2020, gedurende de COVID-19 pandemie, de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs hebben gemaakt vormen een speciale groep. Ze konden in het voorjaar van 2020 enige tijd niet naar school, en volgden thuisonderwijs juist in de periode dat een belangrijke overgang in hun schoolloopbaan aanstaande was. De eindtoets verviel, waardoor het voorlopige schooladvies in de meeste gevallen definitief werd, zonder te kunnen worden bijgesteld. Meer nadruk kwam te liggen op de behulpzaamheid van de ouders, waardoor ongelijkheden mogelijkerwijs werden versterkt. Opeens werd de kwaliteit van de technologische infrastructuur op een school van groot belang voor effectief onderwijs, wat verschillen tussen scholen mogelijk heeft versterkt. In het onderstaand rapport, uitgevoerd binnen het kader van het Maatschappelijke Dynamiek project, wordt verslag gedaan van de ervaringen van leerlingen zelf.

Leerlingen en de overgang naar de het voortgezet onderwijs tijdens de COVID-19 pandemie

Leave a Reply