Skip to main content

Op 14 januari 2021 hebben Danny de Vries en Rick Kwekkenboom (Sociale Isolatie project) en Elco van Burg (Kwetsbaar in Amsterdam project) deelgenomen aan een dialoogtafel “Herstellen en vernieuwen in en na de coronacrisis – perspectief voor kwetsbare groepen op middellange termijn”. De dialoogtafel was georganiseerd door het programma directoraat-generaal Samenleving en COVID-19 en gaf de onderzoekers de mogelijkheid om input te geven in een formeel advies op basis van hun onderzoeksresultaten.

Op de website van het ZonMw kunt u nu een verslag over deze dialoogtafel vinden:

ZonMw verslag dialoogtafel ministerieel programma