“Wat kun jij ons adviseren met betrekking tot beleid?” Die vraag stond centraal tijdens een discussie met beleidsambtenaren van de afdelingen van het ministerie van VWS die zich bezighouden met Covid-19 en Maatschappelijke Ondersteuning.

Onderzoeksleider prof. Elco van Burg gaf een overzicht van de bevindingen uit de meer dan 100 interviews en observaties van het afgelopen jaar. Daaruit komt een beeld naar voren van een groot verschil in de eerste fase en latere fase van de crisis. Nu de discussie over de vaccinatiegraad hoog oploopt in de samenleving is het goed om te kijken hoe de verschillende groepen uit dit onderzoek hier tegenaan kijken, zoals bijvoorbeeld de dak- en thuisloze populatie. Het blijkt dat deze groepen relatief beperkt bereikt werden met de maatschappelijk-brede vaccinatie-aanpak en dat wijk- en groepsgerichte aanpak beter werkt.

De consequentie voor beleid is dat een generieke vaccinatiedrang of -dwang voor deze groepen weinig oplevert. Praktische obstakels zoals taalbarrières en bereikbaarheid van locaties hebben aandacht nodig. Bezwaren tegen vaccineren blijken vaak groepsgebonden te zijn, dus is het van belang om informatie te geven aan ‘cultuurdragers’ in een groep.

Omgang met covid-19 door kwetsbare groepen

Leave a Reply