Skip to main content

De eindconferentie van het Kwetsbaar in Amsterdam project vindt plaats op 2 november 2022 op de Vrije Universiteit Amsterdam (Hoofdgebouw, HG-Agora 4).

De afgelopen twee jaar is vanuit de Vrije Universiteit, samen met De Regenboog Groep, HVO-Querido, Leger des Heils Amsterdam, en de GGD Amsterdam onderzoek gedaan naar hulpverlening aan kwetsbare groepen tijdens de Covid-19 pandemie. Vanuit meer dan 100 interviews, veel observaties, en het bestuderen van honderden documenten zijn een aantal waardevolle lessen getrokken. Die zijn vervolgens in zes ontwerpsessies vertaald naar concrete oplossingen. De volgende thema’s zijn hierin aan bod gekomen: e-health, samenwerking, en morele dilemma’s.

Een belangrijk resultaat van Kwetsbaar in Amsterdam zijn de ontwerpoplossingen, waarin de belangrijkste lessen verwerkt zijn. Deze ontwerpoplossingen kunt u hier inzien en projectleider prof.dr.ir. Elco van Burg bespreekt deze oplossingen in deze video.

De onderzoekers willen graag hun resultaten presenteren en met u in gesprek gaan over de lessen en oplossingen.

Het programma is als volgt:

13.15 Ontvangst

13.30 Opening: Lessen van de coronacrisis Elco van Burg (Vrije Univ. Amsterdam)

14.00 Ontwerpoplossingen vanuit de crisis (gesprekken)

  • Samenwerking
    – David Kroon (Vrije Univ. Amsterdam), Hans Wijnands (De Regenboog) e.a.
  • E-health en digitalisering
    – Sanaz Kateb Vrije Univ. Amsterdam), Lennaert Kiemeneij (De Regenboog) e.a.
  • Morele dilemma’s
    – Max Huber (HVO Querido), Matty de Wit (GGD Amsterdam) e.a.

14.45 Lessen, leren en verder (reacties en discussie)

  • Forumleden: Katia Maas (Leger des Heils), Hans Wijnands (De Regenboog), Neel Schouten (GGD Amsterdam), Barbra Velthuizen (HVO-Querido) e.a.

15.15 Afronding en borrel

Zij hopen dat u fysiek aanwezig kunt zijn. Mocht dat niet lukken, dan is er ook de mogelijkheid om online deel te nemen.

U kunt zich voor de conferentie aanmelden via de volgende link:

Aanmelden eindconferentie