Coronatijden.nl partners doen mee aan dialoogtafel ministerieel progamma

Danny de Vries en Rick Kwekkenboom (Sociale Isolatie project) en Elco van Burg (Kwetsbaar in Amsterdam project) hebben op 14 januari 2021 deel genomen aan een dialoogtafel “Herstellen en vernieuwen in en na de coronacrisis – perspectief voor kwetsbare groepen op middellange termijn”. De dialoogtafel was georganiseerd door het programma directoraat-generaal Samenleving en COVID-19 en gaf de onderzoekers de mogelijkheid om input te geven in een formeel advies op basis van hun onderzoeksresultaten. Het programma Samenleving en COVID-19 is een tijdelijk programmadirectoraat benoemd door de ministerraad. Het verkent (middel)lange termijn trajecten op sociaaleconomische thema’s en de gevolgen van de COVID-19 crisis, bij diverse ministeriële departementen, ontwikkelingen in de samenleving, beleidsthema’s en mogelijke handelingsperspectieven.

Leave a Reply