Skip to main content

Nieuw onderzoek: Jongeren met ASS

Coronatijden.nl heeft zich verder uitgebreid met het onderzoeksproject Jongeren met ASS. Binnen dit project wordt gekeken naar de impact van de COVID-19 pandemie en getroffen maatregelen op jongeren met autismespectrumstoornis (ASS) en hun gezinnen. Deze impact is zowel positief als negatief. Kinderen en jongeren met ASS ervaren vaak moeite met sociale communicatie, veranderingen, en onduidelijke sociale regels. Om hen zoveel mogelijk in het sociale leven en het educatief landschap binnen te houden is er vaak een gedetailleerd en gespecialiseerd zorgnetwerk rond de kinderen opgebouwd.

Vanuit het Rotterdam Autisme Consortium (R.A.C.) wordt in deze studie 1) de psycho-emotionele impact, 2) risico- en beschermende factoren, en 3) zorg- en informatiebehoeften bij de kinderen en hun ouders gedurende de pandemie onderzocht.

Bezoek de projectpagina voor meer informatie:

Jongeren met ASS